Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Το αρχείο HAPMusicTransfer_13209290.pkg πρέπει να ληφθεί σε έναν νέο φάκελο στον υπολογιστή σας, χωρίς να υπάρχουν άλλα αρχεία στον φάκελο εκτός από αυτό.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Η HAP Music Transfer είναι μια εφαρμογή που μεταφέρει αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας στη συσκευή HDD Audio Player. Αυτή η έκδοση (1.3.2) προσθέτει υποστήριξη για τα λειτουργικά συστήματα macOS Catalina10.15, macOS Big Sur 11 και macOS Monterey 12.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλογή πολλών φακέλων και μαζική μεταφορά: Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλούς φακέλους (έως και 100) στους οποίους είναι αποθηκευμένα τα μουσικά αρχεία στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να τα μεταφέρετε μαζικά στο HDD Audio Player.
 • Υποστηρίζει τη μεταφορά μορφών αρχείων διάφορων τύπων: Εκτός από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές αρχείων (όπως το MP3), το λογισμικό HAP Music Transfer επιτρέπει τη μεταφορά μη συμπιεσμένων αρχείων ήχου υψηλής ανάλυσης, σε μορφές όπως 192 kHz/24 bit και DSD (Direct Stream Digital).
 • Ρύθμιση αυτόματης μεταφοράς: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης μεταφοράς σε ON (Ενεργή) για να ξεκινήσετε να μεταφέρετε αρχεία αυτόματα. Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης μεταφοράς, ξεκινά αυτόματα να μεταφέρει μουσικά αρχεία στο HDD Audio Player όταν προστίθενται νέα μουσικά αρχεία στον καθορισμένο φάκελο του υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μη αυτόματα τη μεταφορά όποτε θελήσετε.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • HAPMusicTransfer_13209290.pkg

Έκδοση αρχείου

 • 1.3.2

Μέγεθος αρχείου

 • 1.33 MB (1 401 598 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 12-11-2019

Προετοιμασία

Σημαντικές σημειώσεις

 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμβληθεί κανένα άλλο πρόγραμμα στην εγκατάσταση, αποθηκεύστε όλες τις εργασίες σας και κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργασιών δεν περιέχει καμία εφαρμογή.
 • Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να τις χρησιμοποιήσετε ως αναφορά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Λήψη και εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος

Αυτό το λογισμικό απαιτεί υπολογιστή που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος:

 • Ένα από τα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • OS X Mavericks (10.9)
  • OS X Yosemite (10.10)
  • OS X El Capitan (10.11)
  • macOS Sierra (10.12)
  • macOS High Sierra (10.13)
  • macOS Mojave (10.14)
  • macOS Catalina (10.15)
  • macOS Big Sur (11)
  • macOS Monterey (12)
  Σημείωση: Υποστηρίζονται τα μοντέλα με CPU Intel (64 bit) και τα τσιπ M1.
 • Ανάλυση οθόνης: 1.024 x 768 pixel ή υψηλότερη

Σημειώσεις:

 • Η λειτουργία αυτού του λογισμικού δεν είναι εγγυημένη για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος. Επιπλέον, δεν υποστηρίζονται τα παρακάτω συστήματα:
  • Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα εξατομικευμένης κατασκευής
  • Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
  • Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
  • Περιβάλλοντα πολλών οθονών
 • Αν χρησιμοποιείτε macOS High Sierra 11.3.1 ή νεότερο, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής ήχου του σκληρού δίσκου. Για λεπτομέρειες, δείτε την εξής σημείωση: Πώς να αλλάξετε την έκδοση SMB.

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης

 1. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Download (Λήψη).
 2. Θα αρχίσει η λήψη του αρχείου HAPMusicTransfer_13209290.pkg.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
 4. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης HAPMusicTransfer_13209290.pkg που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Θα γίνει τώρα εξαγωγή του αρχείου εγκατάστασης.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη:
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια) για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 8. Αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάντε κλικ στην επιλογή Agree (Συμφωνώ).
 9. Εμφανίζεται η οθόνη Select a Destination (Επιλέξτε έναν προορισμό). Επιλέξτε ένα δίσκο και κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).
 10. Καθορίστε τον τύπο εγκατάστασης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση).
 11. Όταν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στην επιλογή Install Software (Εγκατάσταση λογισμικού).
 12. Εμφανίζεται η οθόνη Installing HAP Music Transfer (Γίνεται εγκατάσταση του HAP Music Transfer) και ξεκινά η εγκατάσταση.
 13. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στην οθόνη The installation was completed successfully (Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς), κάντε κλικ στην επιλογή Close (Κλείσιμο) για έξοδο από το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Μετά την ενημέρωση

Στον φάκελο Applications (Εφαρμογές), κάντε κλικ στο εικονίδιο HAP Music Transfer.
Σημειώσεις:

 • Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη HAP Music Transfer, κάντε κλικ στο εικονίδιο ενώ βρίσκεται στο Dock.
 • Αφού εκκινηθεί η εφαρμογή και εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Don’t Allow (Να μην επιτρέπεται), δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής.
 • Επιλέξτε System PreferencesSecurity & PrivacyPrivacyFiles & Folders (Προτιμήσεις συστήματος → Ασφάλεια και απόρρητο → Απόρρητο → Αρχεία και φάκελοι) και επιλέξτε το στοιχείο Network Volumes (Τόμοι δικτύου) του HAP Music Transfer στα δεξιά.

Πώς να αλλάξετε την έκδοση SMB

Η εφαρμογή HAP Music Transfer δεν μπορεί να μεταφέρει αρχεία σε macOS 11.3.1 ή νεότερο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αλλάξετε την SMB Version (Έκδοση SMB) στη συσκευή αναπαραγωγής:
Σημείωση: Αυτό είναι δυνατό με την έκδοση 18777R ή νεότερη του λογισμικού HDD AUDIO PLAYER.

 1. Με τη συσκευή αναπαραγωγής στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί HOME και κατόπιν πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Εμφανίζεται η οθόνη Special Mode (Ειδική λειτουργία).
 2. Γυρίστε το περιστροφικό ρυθμιστικό Jog Dial για να επιλέξετε SMB Version (Έκδοση SMB) και επιβεβαιώστε.
 3. Γυρίστε το περιστροφικό ρυθμιστικό Jog Dial για να αλλάξετε από 1.0 - 3.1.1 (προεπιλεγμένη τιμή) σε 1.0 και επιβεβαιώστε.
 4. Η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη Special Mode (Ειδική λειτουργία). Γυρίστε το περιστροφικό ρυθμιστικό Jog Dial για να επιλέξετε Restart (Επανεκκίνηση) και επιβεβαιώστε.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί ακόμα και όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου του σκληρού δίσκου είναι απενεργοποιημένη.