σχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • INZONE Buds
 • INZONE H3
 • INZONE H5
 • INZONE H7
 • INZONE H9
 • SDM-F27M30
 • SDM-U27M90

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Το INZONE Hub είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε διάφορες ρυθμίσεις και να αποθηκεύετε αυτές τις ρυθμίσεις για κάθε παιχνίδι.

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προστέθηκε υποστήριξη για τα INZONE Buds (WF-G700N)
 • Προστέθηκε υποστήριξη για το INZONE H5 (WH-G500)
 • Βελτιώνει τη γενική λειτουργικότητα

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Προστέθηκε υποστήριξη για το INZONE M3 (SDM-F27M30)
 • Βελτιώνει τη γενική λειτουργικότητα

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11 Home / Pro
 • Windows 10 Home / Pro (64-bit)

Μονάδα CPU

 • Intel Core i5 CPU ή ανώτερη (8ης γενιάς ή νεότερη), AMD Ryzen 5 ή ανώτερη

HDD/SSD

 • Ελεύθερος χώρος: Τουλάχιστον 400 MB

Σημειώσεις:

 • Τα παρακάτω συστήματα δεν υποστηρίζονται:
  • Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα εξατομικευμένης κατασκευής
  • Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
  • Περιβάλλοντα πολλαπλής εκκίνησης
 • Ο υπολογιστής πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος. Η Sony δεν εγγυάται τη λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές, ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος.
 • Επιπλέον, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από κάθε λειτουργικό σύστημα και εφαρμογή παιχνιδιού.
 • Χρησιμοποιήστε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης.
 • Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, συνδέστε τον σε ένα τροφοδοτικό AC, καθώς η ενημέρωση μπορεί να μην λειτουργήσει κανονικά λόγω της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • INZONEHub_Setup_1.0.10.3.exe

Έκδοση αρχείου

 • 1.0.10.3

Μέγεθος αρχείου

 • 124 MB (130 800 248 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 11-10-2023

Προετοιμασία

 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμβληθεί κανένα άλλο πρόγραμμα στην εγκατάσταση, αποθηκεύστε όλες τις εργασίες σας και κλείστε όλα τα άλλα προγράμματα.

Σημειώσεις:

 • Αυτή η εφαρμογή παρέχεται για χρήστες των υποστηριζόμενων συσκευών που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.
 • Ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης στο Διαδίκτυο, το συμβόλαιο με τον πάροχό σας κ.λπ., ενδέχεται να εφαρμοστούν χρεώσεις όταν κατεβάσετε την εφαρμογή.
 • Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη υπό ουδεμία συνθήκη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης αυτής της εφαρμογής.
 • Η παρεχόμενη εφαρμογή προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η επαναδιανομή της εφαρμογής, ή η χρήση της για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται από τη Sony.

Λήψη και εγκατάσταση

Φροντίστε να συνδεθείτε ως Διαχειριστής στον υπολογιστή σας.

 1. Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
 2. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 4. Όταν ένα μήνυμα υποδείξει ότι η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε, κάντε κλικ στην επιλογή Close (Κλείσιμο).

Μετά την εγκατάσταση, ανοίξτε το INZONE Hub από το μενού έναρξης ή από τη συντόμευση και συνδέστε τη συσκευή INZONE.
Σημείωση: Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) → LAUNCH INZONE HUB AT PC STARTUP (Άνοιγμα του INZONE Hub κατά την εκκίνηση του υπολογιστή), θα ανοίγει αυτόματα από την επόμενη φορά.