Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-XG500
 • SRS-XP500
 • SRS-XP700

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη συμβατότητα σύνδεσης με τις συσκευές που είναι συμβατές με το Party Connect

Απαιτήσεις συστήματος

 • Συσκευή Android (έκδοση 5.0 ή νεότερη) ή iOS (iOS 11.0 ή νεότερο)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Music Center
 • Τα ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 5700 ή 7600 για τα SRS-XP500/SRS-XP700/SRS-XG500

Έκδοση αρχείου

 • 5700 (Για την έκδοση 2500 πριν από την ενημέρωση)
 • 7600 (Για τις εκδόσεις 2600 και μεταγενέστερες και 3300 και προγενέστερες πριν από την ενημέρωση)

Μέγεθος αρχείου

 • Έκδοση 5700
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 708 432 byte)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 710 960 byte)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 701 824 byte)
 • Έκδοση 7600
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 709 440 byte)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 711 696 byte)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 702 304 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-06-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 2500 ή ισοδύναμη, ή μεταγενέστερη της 2600 αλλά ισοδύναμη ή προγενέστερη της 3300, συνιστούμε ιδιαιτέρως την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 3. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
 5. Επιλέξτε System (Σύστημα).
 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού (τα πρώτα 4 ψηφία μέσα στο κόκκινο πλαίσιο).
  Τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού του ηχείου

Σημαντική σημείωση

 • ΜΗΝ πραγματοποιήσετε την ενημέρωση σε μέρος όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως:
  • στο τραίνο ή σε μέρη όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα
  • κοντά σε συσκευές μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android ή iOS και ηχεία) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρίζα μέσω του τροφοδοτικού AC.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια, από τη συσκευή Android ή iOS πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Στις συσκευές Android, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  Το μέγεθος του αρχείου είναι περίπου 1.63 MB για το μοντέλο SRS-XP700 και περίπου 1.62 MB για τα μοντέλα SRS-XP500/SRS-XG500.
  Στις συσκευές iOS, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
  Το μέγεθος του αρχείου είναι περίπου 1.63 MB για το μοντέλο SRS-XP700 και περίπου 1.62 MB για τα μοντέλα SRS-XP500/SRS-XG500.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android ή iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
 • Για την ενημέρωση αυτών των ηχείων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
  • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή Android.
  • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ηχεία.
  • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ηχεία.

Λήψη και εγκατάσταση

Για την ενημέρωση αυτών των ηχείων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή Android.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ηχεία.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ηχεία.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος.
  • Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC στη θύρα DC IN 5 V του ηχείου και σε μια πρίζα AC.
   Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία.
 2. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 4. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 5. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
  Εικόνα της εφαρμογής Sony | Music Center
 6. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη Update the software of the speaker. (Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου). Μπορείτε να πατήσετε More Info (Περισσότερες πληροφορίες).
 7. Τα πρώτα 4 ψηφία είναι η έκδοση. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη Version (Έκδοση) 5700 (Για την έκδοση 2500 πριν από την ενημέρωση) ή η ένδειξη Version (Έκδοση) 7600 (Για τις εκδόσεις 2600 και μεταγενέστερες και 3300 και προγενέστερες πριν από την ενημέρωση) και πατήστε OK για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 8. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
 9. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε τα ηχεία κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Διαφορετικά, τα ηχεία μπορεί να καταστούν ακατάλληλα για χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
 10. Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.
 11. Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τελειώσει η ενημέρωση του λογισμικού.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
Αν η έκδοση υλικολογισμικού που εμφανίζεται είναι η 5700 (Για την έκδοση 2500 πριν από την ενημέρωση) ή η 7600 (Για τις εκδόσεις 2600 και μεταγενέστερες και 3300 και προγενέστερες πριν από την ενημέρωση), η ενημέρωση ήταν επιτυχής.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά) το ηχείο.
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Music Center και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 5700 (Για την έκδοση 2500 πριν από την ενημέρωση) ή η 7600 (Για τις εκδόσεις 2600 και μεταγενέστερες και 3300 και προγενέστερες πριν από την ενημέρωση), η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Music Center. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτήν τη σελίδα.