Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SDM-U27M90

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει τη διαχείριση του σήματος YUV υπό συγκεκριμένες συνθήκες
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα σύνδεσης του διανομέα USB
 • Βελτιώνει τη γενική απόδοση της οθόνης

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Βελτιώνει την ταχύτητα της αυτόματης επιλογής εισόδου
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η οθόνη δεν χρησιμοποιούσε τον σωστό ρυθμό ανανέωσης όταν το VRR ήταν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η οθόνη δεν επανερχόταν από την κατάσταση αναμονής υπό συγκεκριμένες συνθήκες
 • Βελτιώνει τη γενική απόδοση της οθόνης

Προετοιμασία

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της οθόνης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με Windows. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού μέσω άλλων λειτουργικών συστημάτων.
Σημείωση: Για να εκτελέσετε σωστά την ενημέρωση λογισμικού, συνδέστε μόνο την οθόνη και τον υπολογιστή ως εξής:

 1. Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής INZONE hub.
 2. Συνδέστε τα παρακάτω καλώδια από τον υπολογιστή σας στην οθόνη:
  • Καλώδιο HDMI (ή άλλο) για τη μετάδοση του βίντεο
  • Καλώδιο USB για τη μετάδοση δεδομένων για την ενημέρωση
  Παράδειγμα μεθόδου σύνδεσης: Χρησιμοποιήστε τη θύρα HDMI 1 (A) για τη σύνδεση εισόδου βίντεο και τον ακροδέκτη USB Type-C (B) για τη σύνδεση USB.
  Τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στους ακροδέκτες A και B της οθόνης από έναν υπολογιστή.
  Ρυθμίσεις για το παράδειγμα μεθόδου σύνδεσης: Στο λογισμικό INZONE Hub ή στο μενού της οθόνης, στο USB Hub, ορίστε τη ρύθμιση KVM SWITCH 1 (Διακόπτης KVM 1) σε HDMI 1 Sync (Συγχρονισμός HDMI 1).

Συμβουλή: Για όλες τις μεθόδους σύνδεσης και τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στο μενού της οθόνης ή στο λογισμικό INZONE Hub, ανατρέξτε στα εξής:

Ρύθμιση USB Hub ανάλογα με τους ακροδέκτες σύνδεσης στην οθόνη

Λήψη και εγκατάσταση

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της οθόνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επανεκκινήστε την οθόνη και τον υπολογιστή.
 2. Εκκινήστε το λογισμικό INZONE Hub.
 3. Επιλέξτε Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής).
 4. Επιλέξτε το κουμπί Update (Ενημέρωση).
  Σημείωση: Όταν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση, στην ενότητα System Software Information (Πληροφορίες λογισμικού συστήματος) θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση.
 5. Διαβάστε τις πληροφορίες στην οθόνη και επιλέξτε το κουμπί Update Now (Ενημέρωση τώρα).
  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες οθόνες συνδεδεμένες στον υπολογιστή.

Πώς να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού της οθόνης INZONE

Μέσω της οθόνης

 1. Πατήστε τον μοχλό στο πίσω μέρος της οθόνης για να εμφανίσετε το μενού.
 2. Μετακινήστε τον μοχλό στα δεξιά για να επιλέξετε Others-DDC/CI (Άλλα-DDC/CI).
 3. Μετακινήστε τον μοχλό κάτω και επιλέξτε Software version (Έκδοση λογισμικού).
 4. Η έκδοση του λογισμικού εμφανίζεται στην οθόνη.
  • Κύρια: Mxxx
  • Δευτερεύουσα: xxx

Μέσω του λογισμικού INZONE Hub

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής) του INZONE Hub.
 2. Η έκδοση του λογισμικού εμφανίζεται στην ενότητα System Software Information (Πληροφορίες λογισμικού συστήματος).
  • ΕΚΔΟΣΗ (ΚΥΡΙΑ): xxxx
  • ΕΚΔΟΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ): xxx

Σημείωση: Αν δεν διαθέτετε υπολογιστή με Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης αυτού του άρθρου.