Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • INZONE H7
 • INZONE H9

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα αναφερόμενα μοντέλα. Δεν είναι όλα τα μοντέλα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτίωση της ποιότητας των φωνητικών εντολών που αποστέλλονται στον συνομιλητή

Απαιτήσεις συστήματος

 • Υπολογιστής Windows (Windows 10 ή νεότερα)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής INZONE Hub
 • Τα ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή σας

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 01.002.005 για το INZONE H9/H7

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 01.002.005

Μέγεθος αρχείου

 • 1.46 MB (1 533 669 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 13-10-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού ως εξής.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή INZONE Hub.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή INZONE Hub.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής).

  Σημείωση: Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Αφού ξεκινήσει η ενημέρωση, μην εκτελέσετε καμία από τις παρακάτω ενέργειες μέχρι να ολοκληρωθεί. Αν εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
  • Αποσυνδέστε τον πομποδέκτη USB από τον υπολογιστή σας
  • Απενεργοποιήστε τα ακουστικά
  • Επανεκκινήστε τα ακουστικά
  • Κάντε έξοδο από το INZONE Hub
  • Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
 • Μην πραγματοποιήσετε την ενημέρωση σε μια τοποθεσία όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως για παράδειγμα σε σημεία όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματο τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz.
 • Τα ακουστικά πρέπει να έχουν τουλάχιστον 50% ισχύ μπαταρίας ή να είναι συνδεδεμένα σε πηγή τροφοδοσίας. Αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε φορητό υπολογιστή, η ενημέρωση πρέπει να εκτελείται όσο ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας.
 • Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο υπολογιστής δεν θα πρέπει να μπει σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Η διαδικασία της ενημέρωσης θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 1.46 MB.
 • Τα ακουστικά δεν θα είναι διαθέσιμα για χρήση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο, μην το αποσυνδέσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Λήψη και εγκατάσταση

Για να ενημερώσετε τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στον υπολογιστή.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τον υπολογιστή στα ακουστικά και στον πομποδέκτη USB.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά και τον πομποδέκτη USB.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε τον πομποδέκτη USB στον υπολογιστή, ενεργοποιήστε τα ακουστικά και συνδέστε τα στον υπολογιστή.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή INZONE Hub.
  Σημειώσεις:
  • Αν δεν έχετε ανοίξει ποτέ την εφαρμογή INZONE Hub, θα δείτε την οθόνη επιβεβαίωσης Privacy Policy (Πολιτική απορρήτου) και την οθόνη Privacy Settings (Ρυθμίσεις απορρήτου).
  • Αν η εφαρμογή INZONE Hub είχε ξεκινήσει πριν ενεργοποιηθούν τα ακουστικά, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής που εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και επανεκκινήστε την εφαρμογή.
  • Αν η εγκατεστημένη εφαρμογή INZONE Hub δεν είναι ενημερωμένη, στο γρανάζι στην κάτω αριστερή γωνία θα εμφανιστεί ένας κόκκινος κύκλος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι για να μεταβείτε στην οθόνη των ρυθμίσεων και επιλέξτε Update (Ενημέρωση) για να ενημερώσετε την εφαρμογή INZONE Hub.
 3. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανίζεται ένας κόκκινος κύκλος στις Device settings (Ρυθμίσεις συσκευής).
 4. Στην οθόνη System Software Information (Πληροφορίες λογισμικού συστήματος), επιλέξτε Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής) και πατήστε το κουμπί Update (Ενημέρωση).
 5. Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης της ενημέρωσης. Αφού επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Update Now (Ενημέρωση τώρα) για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Αφού ξεκινήσει η ενημέρωση, τα ακουστικά δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι να ολοκληρωθεί.
 6. Μόλις ξεκινήσει η ενημέρωση, θα δείτε την οθόνη System Software Update (Ενημέρωση λογισμικού συστήματος). Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.
 7. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
 8. Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτό το έγγραφο. Αν και η ένδειξη VERSION (Έκδοση) στα ακουστικά και η ένδειξη VERSION (Ένδειξη) στον πομποδέκτη USB εμφανίζονται ως 01.002.005, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 01.002.005, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 • Παράδειγμα μηνύματος σφάλματος
  Η ενημέρωση απέτυχε. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας και προσπαθήστε ξανά.
  1. Πατήστε OK στην οθόνη όπου εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.
  2. Το INZONE Hub θα εμφανίσει την οθόνη The update is not complete (Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε). Πατήστε Update (Ενημέρωση) για να εκτελέσετε ξανά την ενημέρωση.