Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SEL100400GM

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σημειώσεις:

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την απόδοση της σταθεροποίησης εικόνας κατά τη χρήση με την κάμερα ILCE-7RM5
 • Βελτιώνει τη λειτουργική σταθερότητα

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Βελτιώνει την απόδοση της συνεχούς αυτόματης εστίασης (AF-C) κατά το ζουμ όταν το σύστημα είναι προσαρτημένο στην ILCE-9
  Σημείωση: Απαιτεί την πιο πρόσφατη ενημέρωση υλικολογισμικού της κάμερας ILCE-9.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_SEL100400GMV3D.exe

Έκδοση αρχείου

 • 03

Μέγεθος αρχείου

 • 4.10 MB (4 309 904 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 08-11-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η έκδ.02 ή παλιότερη, απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού.
  Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού στον υπολογιστή σας και ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εκτελώντας την ενημέρωση.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Ένας υπολογιστής με Intel ή AMD (δεν υποστηρίζονται υπολογιστές με ARM)
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: Τουλάχιστον 200 MB
 • Μνήμη RAM: Τουλάχιστον 512 MB
  Σημείωση: Κλείστε όλα τα άλλα λογισμικά εφαρμογών προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.

Άλλα στοιχεία για μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς

 • Πηγή ισχύος της κάμερας: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά)
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). Αφαιρέστε την κατακόρυφη λαβή προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Άλλα στοιχεία για κάμερες που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας: Το ειδικό τροφοδοτικό AC
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος σε σώμα κάμερας E-mount. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού χρησιμοποιώντας άλλη κάμερα.
 • Τοποθετήστε τον φακό στην κάμερα προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
 • Όταν εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). (για μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς)
 • Όταν εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού, χρησιμοποιήστε το ειδικό τροφοδοτικό AC. (για κάμερες που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή)
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και το τροφοδοτικό AC έχουν αφαιρεθεί πριν συνδεθεί ο φακός με την ενημέρωση. (για επαγγελματικές κάμερες)
 • Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλες οι συσκευές εκτός από τον υπολογιστή.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Πατήστε το κουμπί Λήψη παραπάνω.
 3. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 4. Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου Update_SEL100400GMV3D.exe.
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
  Σημείωση: Με τις τυπικές ρυθμίσεις του Microsoft Edge, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο των Λήψεων. Κάντε κλικ στο πλακίδιο της επιφάνειας εργασίας από την οθόνη Έναρξης και εντοπίστε το αρχείο λήψης στον φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Μόλις το αρχείο ληφθεί επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού.

Βήμα 1: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_SEL100400GMV3D.exe που έχετε κατεβάσει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.

  Σημείωση: Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
 3. Ενεργοποιήστε την κάμερα. Αν η κάμερα είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.
  Σημείωση: Σύμφωνα με τις οδηγίες στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → USB Connection (Σύνδεση USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). (Αν χρησιμοποιείτε μοντέλο της σειράς QX, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.) Αν έχει επιλεγεί μια άλλη λειτουργία εκτός από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση).
 4. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την κάμερα και συνδέστε το ξανά.
  • Αν υπάρχει άλλος ακροδέκτης USB στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο USB σε άλλον ακροδέκτη USB.
 5. Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται το Εικονίδια USB στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
  Σημείωση: Αν το Εικονίδια USB δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 6. Πατήστε Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στον υπολογιστή εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού και στην οθόνη της κάμερας εμφανίζεται το μήνυμα Follow computer instructions (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή).
  Σημείωση: Από αυτό το σημείο και μετά, μην απενεργοποιήσετε καθόλου την κάμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστούν οι αλλαγές στην οθόνη ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας.
  • Υπολογιστής
   Οθόνη ελέγχου έκδοσης
  • Κάμερα
   Οθόνη <b>Follow computer instructions</b> (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή)
  Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα The update is not available for your model. (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας.), ελέγξτε αν το αρχείο του λογισμικού συστήματος του φακού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για τον φακό που είναι τοποθετημένος στην κάμερά σας. Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε την κάμερα και επιστρέψτε στο Βήμα 1: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
  • Αν εμφανίζεται το μήνυμα Could not find camera with the lens for this update mounted. (Δεν βρέθηκε κάμερα με τοποθετημένο τον φακό για αυτήν την ενημέρωση), ελέγξτε αν η κάμερα αναγράφεται στην ενότητα Σχετικά προϊόντα και αν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
 7. Πατήστε Next (Επόμενο) στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού είναι η έκδ. 03, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.
  • Απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
  • Δεν απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τελευταία έκδοση λογισμικού στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
 8. Βεβαιωθείτε ότι η Current version (Τρέχουσα έκδοση) είναι η έκδ. 02 ή παλιότερη και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στην κάμερα (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
  Οθόνη εκτέλεσης της ενημέρωσης
  Κάντε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος).
 10. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι γραμμές προόδου εμφανίζονται στην κάμερα (περίπου 60 δευτερόλεπτα).
 11. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα Lens update complete (Η ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε) στην κάμερα. Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία της ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX.
 12. Κάντε κλικ στο (εικονίδιο USB) στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή, για να διακόψετε την σύνδεση USB.
  Σημείωση: Αν το (εικονίδιο USB) δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 13. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε την κάμερα.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος φακού είναι η έκδ.03

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώνεται

Αν η οθόνη παραμείνει μαύρη για πάνω από 2 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και το τροφοδοτικό AC από την κάμερα, αφήστε τα στην άκρη για μερικά λεπτά και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.