Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SEL70200GM2

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να κατεβάσετε πρώτα το Πρόγραμμα οδήγησης της κάμερας Sony. Για λεπτομέρειες, διαβάστε την ενότητα Τρόπος λήψης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony σε αυτό το άρθρο.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σημειώσεις:

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει την απόδοση της αυτόματης εστίασης

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Βελτιώνει την απόδοση της σταθεροποίησης εικόνας κατά τη χρήση με την κάμερα ILCE-7RM5
 • Βελτιώνει τη λειτουργική σταθερότητα

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_SEL70200GM2V3D.dmg

Έκδοση αρχείου

 • 03

Μέγεθος αρχείου

 • 2.8 MB (2 833 716 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 27-06-2023

Προετοιμασία

Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στην κάμερα. Φροντίστε να συνδέσετε τον φακό στο σώμα της κάμερας πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση. Θυμηθείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την κάμερα πριν συνδέσετε τον φακό.

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η έκδ.02 ή παλιότερη, απαιτείται ενημέρωση.
Σημείωση: Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας όταν ενεργοποιείτε την κάμερα, ρυθμίστε τις.

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού.
  Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού στον υπολογιστή σας και ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού εκτελώντας την ενημέρωση.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων Macintosh:

 • macOS 11, 12, 13

Υλικό υπολογιστή

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: Τουλάχιστον 200 MB
 • Μνήμη RAM: Τουλάχιστον 512 MB

Άλλα στοιχεία για μηχανές α με εναλλάξιμους φακούς

 • Πηγή ισχύος της κάμερας: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται χωριστά)
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά). Αφαιρέστε την κατακόρυφη λαβή προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος του φακού.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Άλλα στοιχεία για επαγγελματικές μηχανές/κάμερες που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή

 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας: Το ειδικό τροφοδοτικό AC
 • Το καλώδιο USB που παρέχεται με την κάμερα.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα της ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη και εγκατάσταση

Σημαντική σημείωση

 • Κλείστε τις υπόλοιπες εφαρμογές πριν την ενημέρωση.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
 • Αν συνδέσετε την κάμερα σε υπολογιστή, φροντίστε να συνδεθεί μόνο στον υπολογιστή.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Μην συνδέσετε ακόμα την κάμερα στον υπολογιστή.
 • Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Για κάμερες α με εναλλάξιμους φακούς:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το ειδικό τροφοδοτικό AC (πωλείται ξεχωριστά).
 • Τοποθετήστε τον φακό στην κάμερα προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

Για επαγγελματικές κάμερες/κάμερες που χρησιμοποιούνται για αναμετάδοση και παραγωγή:

 • Χρησιμοποιήστε το ειδικό τροφοδοτικό AC για την ενημέρωση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και το τροφοδοτικό AC έχουν αφαιρεθεί πριν συνδεθεί ο φακός με την ενημέρωση
 • Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB
  Σημείωση: Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, στην κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → USBUSB Connection (Σύνδεση USB) και ελέγξτε αν έχει επιλεχθεί η Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). Αν έχει επιλεγεί μια άλλη λειτουργία εκτός από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση).

Για υπολογιστές Mac με Apple Silicon:

 • Σε υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Apple silicon (Apple M1), αλλάξτε την πολιτική ασφαλείας. Στην οθόνη About This Mac (Πληροφορίες για αυτό το Mac) θα εμφανιστεί ένα στοιχείο με την ετικέτα Chip (Τσιπ), δίπλα στην οποία αναγράφεται το όνομα του τσιπ. Ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να αλλάξετε την πολιτική ασφαλείας σε υπολογιστές Mac με Apple silicon. Για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.

Τρόπος λήψης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony:

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα λήψης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony και κατεβάστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.
 3. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
  Σημείωση: Θα ξεκινήσει η λήψη του αρχείου Update_SEL70200GM2V3D.dmg.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Βήμα 1: Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Camera_Driver_2110a.dmg που κατεβάσατε. Μην συνδέσετε ακόμη την κάμερα.
  Σημείωση: Αν έχετε συνδέσει τη κάμερα σε υπολογιστή, αποσυνδέστε την πριν ακολουθήσετε τη διαδικασία.
 3. Αναπτύσσεται το Πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο SonyCameraDriver.pkg.
 5. Ανοίγει η οθόνη του προγράμματος εγκατάστασης. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες.
 6. Σας ζητείται να επιτρέψετε στο σύστημα να ξεκινήσει την εγκατάσταση. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του διαχειριστή.

  Σημειώσεις:
  • Αν το λειτουργικό σύστημα εμφανίσει το μήνυμα System Extension Blocked (Η επέκταση συστήματος έχει αποκλειστεί) (το πραγματικό μήνυμα θα διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος – η επέκταση στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά το πρόγραμμα οδήγησης της κάμερας Sony), κάντε κλικ στο κουμπί Open Security Preferences (Άνοιγμα προτιμήσεων ασφαλείας). Ανοίγει η οθόνη Security & Privacy (Ασφάλεια και απόρρητο) του macOS.
  • Αν το λειτουργικό σύστημα δεν εμφανίσει το μήνυμα System Extension Blocked (Η επέκταση συστήματος έχει αποκλειστεί), μεταβείτε στο Βήμα 2: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
 7. Για macOS 11 και macOS 12, ανοίξτε την καρτέλα General (Γενικά) στην οθόνη Security & Privacy (Ασφάλεια και απόρρητο) και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδιού. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά τη σύνδεση με τον λογαριασμό διαχειριστή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Unlock (Ξεκλείδωμα).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Allow (Να επιτραπεί) για να επιτρέψετε στο σύστημα να ξεκινήσει τη φόρτωση του λογισμικού συστήματος από τη Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Στο macOS 13, πατήστε το κουμπί Allow (Να επιτραπεί) στην ενότητα Privacy & Security (Απόρρητο και ασφάλεια) του μενού System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος). Αν δεν μπορείτε να βρείτε το κουμπί Allow (Να επιτραπεί), δοκιμάστε να προχωρήσετε πιο κάτω στην οθόνη.
 10. Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, αφού έχετε πατήσει το κουμπί [Allow] (Να επιτραπεί), κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και επιστρέψτε στην αρχή της διαδικασίας ενημέρωσης.
 11. Αν δεν εξαφανιστεί η οθόνη Security and Privacy (Ασφάλεια και απόρρητο), κλείστε το παράθυρο.

Βήμα 2: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_SEL70200GM2V3D.dmg που κατεβάσατε. Μην συνδέσετε ακόμη την κάμερα.
 2. Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο Update_SEL70200GM2V3D που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του διαχειριστή.
 5. Θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.

  Σημειώσεις:
  • Αν το σύστημα δεν είναι έτοιμο να ξεκινήσει την ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με το μήνυμα και κατόπιν κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα You need to restart your computer. (Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.), επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κατόπιν κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα You need to install Sony Camera Driver (Πρέπει να εγκαταστήσετε το Πρόγραμμα οδήγησης κάμερας Sony), εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 1: Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony και κατόπιν κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα Check the Security & Privacy setting (Ελέγξτε τη ρύθμιση ασφάλειας και απορρήτου), εκτελέστε τα βήματα 7 και 8 (macOS 11, macOS 12) ή το βήμα 9 (macOS 13) στο Βήμα 1: Τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης της κάμερας Sony και κατόπιν επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κάντε ξανά διπλό κλικ στο LensSystemSoftwareUpdater
 6. Ενεργοποιήστε την κάμερα και συνδέστε την στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Στην οθόνη LCD της κάμερας εμφανίζεται η ένδειξη USB Mode (Λειτουργία USB).
 7. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στον υπολογιστή εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού και στην οθόνη της κάμερας εμφανίζεται το μήνυμα Follow computer instructions. (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή).
  Σημείωση: Από αυτό το σημείο και μετά, μην απενεργοποιήσετε καθόλου την κάμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού συστήματος του φακού. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστούν οι αλλαγές στην οθόνη ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας.
  • Υπολογιστής
   Οθόνη ελέγχου έκδοσης
  • Κάμερα
   Οθόνη <b>Follow computer instructions</b> (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή)
  Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα The update is not available for your model (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας), ελέγξτε αν το αρχείο του λογισμικού συστήματος του φακού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για τον φακό που είναι τοποθετημένος στην κάμερά σας. Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε την κάμερα και επιστρέψτε στο Βήμα 2: Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού.
  • Αν εμφανίζεται το μήνυμα Could not find camera with the lens for this update mounted. (Δεν βρέθηκε κάμερα με τοποθετημένο τον φακό για αυτήν την ενημέρωση), ελέγξτε αν η κάμερα αναγράφεται στην ενότητα Σχετικά προϊόντα και αν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
 8. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του φακού. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού είναι η έκδ. 03, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.
  • Απαιτείται ενημέρωση
    Εικόνα που υποδεικνύει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
  • Δεν απαιτείται ενημέρωση
   Εικόνα που υποδεικνύει την τελευταία έκδοση λογισμικού στο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος
 9. Βεβαιωθείτε ότι η Current version (Τρέχουσα έκδοση) είναι η έκδ.02 ή παλιότερη και πατήστε Next (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στην κάμερα (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 10. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
  Οθόνη εκτέλεσης της ενημέρωσης
  Κάντε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος).
 11. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι γραμμές προόδου εμφανίζονται στην κάμερα (περίπου 90 δευτερόλεπτα).
 12. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα Lens update complete (Η ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε) στην κάμερα. Αν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία της ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX.
 13. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε την κάμερα.

Βήμα 3: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος φακού είναι η έκδ.03

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού.

  Σημείωση: Για τους υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Apple silicon, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης, συνιστούμε να επαναφέρετε την πολιτική ασφαλείας στην αρχική της ρύθμιση. Στους υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel, αυτό το βήμα δεν χρειάζεται. Αν χρειαστεί, ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να αλλάξετε την πολιτική ασφαλείας σε υπολογιστές Mac με Apple silicon.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ενημέρωση δεν ολοκληρώνεται

Αν η οθόνη παραμείνει μαύρη για πάνω από 2 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία και το τροφοδοτικό AC από την κάμερα, αφήστε τα στην άκρη για μερικά λεπτά και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Ενεργοποιήστε την κάμερα και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Αφού εκκινηθεί το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, δεν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης της έκδοσης και εμφανίζεται ένα μήνυμα Failed to update (Η ενημέρωση απέτυχε).

Αν συμβαίνει αυτό, είναι πιθανό ότι είχατε ενημερώσει παλιότερα την κάμερα μέσω του προγράμματος οδήγησης Βοηθός ενημέρωσης λογισμικού συστήματος και δεν είχατε απεγκαταστήσει εκείνο το λογισμικό:

 1. Κατεβάστε ξανά τον Βοηθό ενημέρωσης λογισμικού συστήματος και απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο απεγκατάστασης στον φάκελο Uninstaller του κατεβασμένου αρχείου.
 2. Αφού απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης Βοηθός ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update_SEL70200GM2V3D.dmg για να επανεκκινήσετε την ενημέρωση.