Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • HT-A3000

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα του Amazon Music
 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα του Chromecast built-in
 • Διορθώνει άλλα μικρότερα προβλήματα

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Επιτρέπει τη διανομή (cast) του 360 Reality Audio από το Amazon Music μέσω Chromecast built-in
 • Διορθώνει τη ρύθμιση ώστε η ένταση ήχου (VOL) να μην μπορεί πλέον να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης
 • Διορθώνει άλλα μικρότερα προβλήματα

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.464 για το HT-A3000

Έκδοση αρχείου

 • 1.464

Μέγεθος αρχείου

 • 498 MB (522 874 930 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 24-08-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο μπάρας ηχείων. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.464 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να κάνετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων – οπότε αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI2, επιλέξτε HDMI2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) → Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) με τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 5. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) → System Information (Πληροφορίες συστήματος) με τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, αν ο αριθμός έκδοσης είναι 001.464 ή μεταγενέστερος (μπορείτε να παραβλέψετε το πρώτο και το δεύτερο μηδενικό στον αριθμό της έκδοσης λογισμικού), έχετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο HT-A3000.
 • Μην απενεργοποιήσετε το HT-A3000 και μην το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Μην αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος ενώ γίνεται η λήψη και η ενημέρωση του λογισμικού. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

Υπάρχουν δύο εύκολοι τρόποι για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό:

ΜέθοδοςΤι χρειάζεστεΓιατί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο;
Διαδίκτυο/δίκτυο
(ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω ασύρματου δρομολογητή)
 • μια συμβατή τηλεόραση
Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος να ενημερώσετε το υλικολογισμικό σας.
Συσκευή αποθήκευσης USB
 • έναν υπολογιστή
 • μια συσκευή αποθήκευσης USB
Ενημερώστε το υλικολογισμικό σας με αυτόν τον τρόπο αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Λήψη και εγκατάσταση

Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος ενημέρωσης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 15-30 λεπτά. Αρχικά ρυθμίστε τον εξοπλισμό και κατόπιν κατεβάστε την ενημέρωση από το Διαδίκτυο.

Τι χρειάζεστε:

 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μέσω ασύρματου δρομολογητή)
 • μια συμβατή τηλεόραση

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η είσοδος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων (δηλαδή, αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI2, επιλέξτε ως είσοδο το HDMI2).
 2. Συνδέστε την μπάρα ηχείων στην πηγή Διαδικτύου χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο δρομολογητή.
 3. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 4. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε HOME και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Στο μενού της HOME (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → Network update (Ενημέρωση δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 2. Όταν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.464 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση 00x.xxx. Νέα έκδοση 001.464), επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση). Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και πατήστε ENTER.
 4. Η μπάρα ηχείων κατεβάζει τα δεδομένα υλικολογισμικού από το Διαδίκτυο.
 5. Μετά τη λήψη, η μπάρα ηχείων επανεκκινείται και ξεκινά η ενημέρωση της κύριας μονάδας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της κύριας μονάδας, στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η κατάσταση προόδου της ενημέρωσης XX%.
 6. Μόλις γίνει η ενημέρωση της κύριας μονάδας, η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί ξανά αυτόματα. Αν ζητηθεί, θα ξεκινήσει η ενημέρωση του υπογούφερ ή των πίσω ηχείων.
 7. Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης στην τηλεόραση.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.464, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω Διαδικτύου.

 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο. Για να κάνετε την ενημέρωση, η μπάρα ηχείων πρέπει να συνδεθεί στο Διαδίκτυο). Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω Διαδικτύου, δοκιμάστε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί και παρεμβάλλονται ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και τον δρομολογητή είναι ενεργοποιημένες.
  2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια ανάμεσα στην μπάρα ηχείων και τον δρομολογητή έχουν συνδεθεί σωστά.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
 • Μετά την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) αλλά η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν έχει αλλάξει.
  Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, η διαδικασία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα (έως 60 λεπτά). Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Χωρητικότητα λήψης: xxxxxxKB/xxxxxKB και xx%) και η γραμμή προόδου στην οθόνη δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.) και δεν μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
  1. Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο είναι συνδεδεμένο.
  2. Επιβεβαιώστε ότι η μπάρα ηχείων έχει τη δική της διεύθυνση IP στις ρυθμίσεις δικτύου (εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε στο πεδίο για τον διακομιστή μεσολάβησης τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε, αντί του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης).
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και δοκιμάστε την ενημέρωση ξανά.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Αν το πρόβλημα παραμένει, η ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου ενδέχεται να είναι χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώστε το σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα Already Updated (Ενημερώθηκε ήδη).
  Η έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στην μπάρα ηχείων είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB και υπολογιστή

Συνιστούμε να κάνετε την ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αν μπορείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο. Θα κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, θα τη μεταφέρετε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και κατόπιν θα την μεταφέρετε στο HT-A3000.

Προετοιμασία για την ενημέρωση του υλικολογισμικού

Πριν από τη λήψη του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και προετοιμάστε μια μονάδα flash USB.

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Κατεβάστε το αρχείο A3HT-1_464.zip στον υπολογιστή σας και συγκρατήστε το σημείο όπου το κατεβάσατε.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε Ιδιότητες. Ελέγξτε ότι το μέγεθος είναι 498 MB (522 874 930 byte).
Μεταφορά των αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο της ενημέρωσης από το αρχείο A3HT-1_464.zip.
  • Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X:
   1. Μεταβείτε στη θέση όπου έγινε λήψη του αρχείου και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο A3HT-1_464.zip.
   2. Θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο με το όνομα F_A3HT0.UPG.
  • Για λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο A3HT-1_464.zip και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων.
    Σημείωση: Στα Windows, σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον Microsoft Edge, το αρχείο θα αποθηκευτεί στον φάκελο Λήψεις. Για να εντοπίσετε τον φάκελο Λήψεις, κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξης και κατόπιν εντοπίστε το αρχείο λήψης χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.
   2. Στο παράθυρο Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip), πατήστε Εξαγωγή.
   3. Θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο με το όνομα F_A3HT0.UPG.
 2. Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας.
 3. Μεταφέρετε το αρχείο F_A3HT0.UPG στη συσκευή αποθήκευσης USB:
  • Για λειτουργικά συστήματα Mac OS X: Μεταφέρετε και αποθέστε το αρχείο F_A3HT0.UPG στον ριζικό φάκελο της συσκευής USB.
  • Για λειτουργικά συστήματα Windows:
   1. Μεταβείτε στον κατάλογο στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στο αρχείο F_A3HT0.UPG.
   2. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή προς... και κατόπιν κάντε κλικ στον οδηγό δίσκου που αντιπροσωπεύει τη συσκευή USB (π.χ. Αφαιρούμενος δίσκος E:).
   3. Το αρχείο F_A3HT0.UPG θα αντιγραφεί στη συσκευή USB.
  Σημείωση: Η ενημέρωση δεν θα εκτελεστεί αν ο φάκελος δεν αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB ή αν τροποποιηθεί το όνομα του φακέλου.
 4. Μετά την αντιγραφή του αρχείου F_A3HT0.UPG, αφαιρέστε τη συσκευή USB από τον υπολογιστή σας.
Μεταφορά της ενημέρωσης στο HT-A3000

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και κατόπιν μεταφέρετε την ενημέρωση στο HT-A3000.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένη η μπάρα ηχείων σας. (Οπότε, αν η μπάρα ηχείων είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI2, επιλέξτε την HDMI2 ως είσοδο.)
 2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
 3. Πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να δείτε την αρχική οθόνη.
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή USB που περιέχει το αρχείο F_A3HT0.UPG.
Μεταφορά της ενημέρωσης:
 1. Στο μενού HOME (Αρχική οθόνη), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Setup (Ρύθμιση) → Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) → Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) → USB update (Ενημέρωση USB) και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 2. Όταν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μήνυμα Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.464 (Ενημέρωση σε νέα έκδοση λογισμικού. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης. Τρέχουσα έκδοση xxx.xxx. Νέα έκδοση 001.464), επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε ENTER.
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Update Caution (Προσοχή – Ενημέρωση) στην οθόνη της τηλεόρασης, επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
 4. Η μπάρα ηχείων κατεβάζει τα δεδομένα υλικολογισμικού από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
 5. Μετά τη λήψη, η μπάρα ηχείων επανεκκινείται και ξεκινά η ενημέρωση της κύριας μονάδας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της κύριας μονάδας, στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η κατάσταση προόδου της ενημέρωσης XX%.
 6. Μόλις γίνει η ενημέρωση της κύριας μονάδας, η μπάρα ηχείων θα επανεκκινηθεί ξανά αυτόματα. Αν ζητηθεί, θα ξεκινήσει η ενημέρωση του υπογούφερ ή των πίσω ηχείων.
 7. Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης στην τηλεόραση.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.464, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπάρας ηχείων μέσω του υπολογιστή σας και μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

 • Οι ενδείξεις UPDT (Ενημέρωση) και ERROR (Σφάλμα) εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη της πρόσοψης.
  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων και επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω συσκευής αποθήκευσης USB.
 • Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης A3HT-1_464.zip που κατέβασα από τη διαδικτυακή τοποθεσία.
  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη του αρχείου; Διαγράψτε το αρχείο και κατεβάστε το ξανά.
 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 60 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε την μπάρα ηχείων.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.