Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WF-1000XM4

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, πρώτα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Sony | Headphones Connect για λεπτομέρειες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η μουσική δεν συνεχίζεται αυτόματα όταν τελειώνει η λειτουργία Speak-to-Chat

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Απαιτήσεις συστήματος

 • Συσκευή Android (V9.0 ή μεταγενέστερη) ή συσκευή iOS (iOS 15.0 ή μεταγενέστερη)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Headphones Connect (v9.2.7 ή νεότερη)
 • Τα ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 2.0.1 για το WF-1000XM4

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 2.0.1

Μέγεθος αρχείου

 • 3 640 KB (3 728 240 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 11-07-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση του υλικολογισμικού είναι η 2.0.1, δεν χρειάζεται να κάνετε την ενημέρωση. Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί Μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.
 4. Επιλέξτε την Version (Έκδοση) της συσκευής σας που εμφανίζεται στο μενού. Εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή μην πατήσετε το (κουμπί Λειτουργίας).
 • Μην κάνετε την ενημέρωση σε μια τοποθεσία όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως για παράδειγμα σε τρένο, σε μέρος όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματο τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz.
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (ακουστικά και συσκευές Android ή iOS) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, ρυθμίστε τη λειτουργία Automatic Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση) (λειτουργία απενεργοποίησης, όταν η παραπάνω λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη) σε Do not turn off (Να μην απενεργοποιείται).
  Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε ξανά αυτήν τη ρύθμιση μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια, από τη συσκευή Android ή iOS πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Στις συσκευές Android, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 35 λεπτά.
 • Στις συσκευές iOS, η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί περίπου 60 λεπτά.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android ή iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
 • Για να ενημερώσετε τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
  Σημείωση: Αν η ρύθμιση Automatic download of software (Αυτόματη λήψη λογισμικού) είναι ενεργοποιημένη (εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect η λήψη και η μεταφορά της ενημέρωσης λογισμικού γίνονται αυτόματα.
  • Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή Android ή iOS.
  • Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή Android ή iOS στα ακουστικά.
   Σημείωση: Τα ακουστικά μπορούν να συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής ακόμα και κατά τη λήψη ενημερώσεων και τη μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, οι λειτουργίες του Βοηθού Google και της Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της λήψης και της μεταφοράς. Αν η ενημέρωση αποτύχει, διακόψτε την αναπαραγωγή της μουσικής και δοκιμάστε να κάνετε ξανά ενημέρωση.
  • Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Λήψη και εγκατάσταση

Για να ενημερώσετε τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή Android ή iOS.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή Android ή iOS στα ακουστικά.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε με τα ακουστικά.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας.
 3. Ξεκινούν η λήψη και η μεταφορά. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν, θα γίνει αυτόματα η μετάβαση στην επόμενη οθόνη.

  Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Automatic download of software (Αυτόματη λήψη λογισμικού) (εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect η λήψη και η μεταφορά του λογισμικού ξεκινούν αυτόματα. Αν έχετε απενεργοποιήσει τη ρύθμιση Automatic download of software (Αυτόματη λήψη λογισμικού) στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, η λήψη και η μεταφορά του λογισμικού δεν ξεκινούν αυτόματα και θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
  1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και οι δύο πλευρές των ακουστικών – R (δεξιά) και L (αριστερή).
  2. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα The latest headphones software is available (Είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών). Μπορείτε να πατήσετε MORE INFO (Περισσότερες πληροφορίες).
   Εικόνα οθόνης από την εφαρμογή Headphones Connect: Αν υπάρχει ενημέρωση, θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης ένα μήνυμα που θα σας προτρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, καθώς και το κουμπί [MORE INFO] (Περισσότερες πληροφορίες).
  3. Μεταβείτε στην οθόνη Update Software (Ενημέρωση λογισμικού). Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η έκδοση 2.0.1 και πατήστε START (ΕΝΑΡΞΗ) (Android) ή Start (Έναρξη) (iOS).
 4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Update the headphones software (Ενημέρωση λογισμικού των ακουστικών) και μπορείτε να πατήσετε MORE INFO (Περισσότερες πληροφορίες).
 5. Μεταβείτε στην οθόνη Update Software (Ενημέρωση λογισμικού). Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η έκδοση 2.0.1 και πατήστε START (ΕΝΑΡΞΗ) (Android) ή Start (Έναρξη) (iOS).
 6. Θα ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης, η οποία θα διαρκέσει μερικά λεπτά.

  Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα. Θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα και θα συνδεθούν μέσω Bluetooth προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 7. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 2.0.1, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (εισαγάγετέ τα στη θήκη και αφαιρέστε τα από τη θήκη).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 2.0.1, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτήν τη σελίδα.