Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • WH-CH720N

Απαιτούμενες λήψεις

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πριν από τη λήψη του αρχείου.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, πρώτα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Sony | Headphones Connect για λεπτομέρειες.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα ακουστικά κάποιες φορές δεν ενεργοποιούνται
 • Βελτιώνει την ποιότητα των κλήσεων
 • Βελτιώνει τις γενικές λειτουργίες

Απαιτήσεις συστήματος

 • Συσκευή Android (έκδοση 5.0 ή νεότερη) ή iOS (iOS 11.0 ή νεότερο)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Headphones Connect
 • Τα ακουστικά πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.0.8 για το WH-CH720N

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 1.0.8

Μέγεθος αρχείου

 • 1.60 MB (1 637 760 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 02-03-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού ως εξής.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 3. Πατήστε τις τρεις κουκκίδες (κουμπί Μενού) στην επάνω δεξιά γωνία.

  Σημείωση: Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
 4. Επιλέξτε την Version (Έκδοση) της συσκευής σας που εμφανίζεται στο μενού. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 5. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν.
 • Μην κάνετε την ενημέρωση σε μια τοποθεσία όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως για παράδειγμα σε τρένο, σε μέρος όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα ή κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματο τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz.
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (η συσκευή Android ή iOS και τα ακουστικά) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια, από τη συσκευή Android ή iOS πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Η διαδικασία της ενημέρωσης θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. Το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 1.60 MB.
 • Για συσκευές iOS, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του Βοηθού Google πριν την ενημέρωση.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android ή iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Λήψη και εγκατάσταση

Για να ενημερώσετε τα ακουστικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή Android ή iOS.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή Android ή iOS στα ακουστικά.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ακουστικά.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
  • Αν δεν έχετε συνδεθεί ποτέ στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Android.
  • Αν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect στο παρελθόν, επιλέξτε τα ακουστικά σας.
 3. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η οθόνη του Πίνακα ελέγχου.
 4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα Headphone update available (Διαθέσιμη ενημέρωση για τα ακουστικά) και μπορείτε να πατήσετε More Info (Περισσότερες πληροφορίες).
  Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα [More info] (Περισσότερες πληροφορίες) στο κάτω μέρος της οθόνης.
 5. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η έκδοση 1.0.8 και πατήστε OK για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
  Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη [OK].
 6. Αφού ξεκινήσει η λήψη και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  Σημείωση: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Bluetooth Pairing Request] (Αίτημα σύζευξης Bluetooth), πατήστε Pair (Σύζευξη). Η ενημέρωση θα συνεχιστεί. (Μόνο για συσκευές iOS.)
 7. Η μεταφορά ξεκινά. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη, αφού ολοκληρωθεί η λήψη.
 8. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και μετά την ολοκλήρωσή της, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη οθόνη. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου ένα λεπτό.
  Σημείωση: Μην φορτίζετε την μπαταρία και μην απενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Αν γίνει αυτό, τα ακουστικά μπορεί να καταστραφούν. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα αποσύνδεσης, περιμένετε μέχρι να γίνει αυτόματα η επανασύνδεση.
 9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
  Σημείωση: Αν η οθόνη δεν εμφανίζεται, ελέγξτε αν η έκδοση έχει αναβαθμιστεί στο ακόλουθο βήμα.
  Εμφανίζεται η οθόνη του μηνύματος που σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση λογισμικού και μπορείτε να πατήσετε [OK].

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού 1.0.8, η αναβάθμιση πέτυχε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε τα ακουστικά (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά).
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Headphones Connect και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 1.0.8, η ενημέρωση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτήν τη σελίδα.