Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • SRS-XV800
 • SRS-XV900

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το αρχείο προορίζεται για χρήση μόνο στα αναφερόμενα μοντέλα. Δεν είναι όλα τα μοντέλα διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο, με σύνδεση Bluetooth, η μουσική αναπαράγεται σε απρόβλεπτη ένταση ήχου

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης τα παρακάτω πλεονεκτήματα και οι βελτιώσεις.

 • Βελτιώνει τη συνδεσιμότητα και τη διατήρηση των ρυθμίσεων ήχου

Απαιτήσεις συστήματος

 • Συσκευή Android (έκδοση 5.0 ή νεότερη) ή iOS (iOS 11.0 ή νεότερο)
 • Μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Πρέπει να είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Sony | Music Center
 • Τα ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας Android ή iOS

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 3200 για τα SRS-XV800/SRS-XV900

Έκδοση αρχείου

 • 3200

Μέγεθος αρχείου

 • SRS-XV800: 1.45 MB (1 530 560 byte)
 • SRS-XV900: 1.47 MB (1 549 664 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 20-07-2023

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 3100 ή παλαιότερη (SRS-XV800/SRS-XV900), συνιστούμε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού:

 1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 3. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) και επιβεβαιώστε την έκδοση του υλικολογισμικού.

Σημαντική σημείωση

 • Μην πραγματοποιήσετε την ενημέρωση σε μέρος όπου το σήμα Wi-Fi δεν είναι σταθερό, όπως:
  • στο τραίνο ή σε μέρη όπου τα σήματα του Wi-Fi είναι υπερφορτωμένα
  • κοντά σε συσκευές μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνότητας 2,4 GHz
 • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές (συσκευή Android ή iOS και ηχεία) είναι πλήρως φορτισμένες.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρίζα μέσω καλωδίου ρεύματος AC (SRS-XV800/SRS-XV900) προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth, όπως τα wearable ή τα έξυπνα ρολόγια, από τη συσκευή Android ή iOS πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Πριν την αναβάθμιση

 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Για συσκευές Android, η διαδικασία ενημέρωσης θα διαρκέσει περίπου 4 λεπτά (SRS-XV800/SRS-XV900).
  Το μέγεθος του αρχείου είναι περίπου 1.45 MB για το μοντέλο SRS-XV800 και περίπου 1.47 MB για το μοντέλο SRS-XV900.
  Για συσκευές iOS, η διαδικασία ενημέρωσης θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά (SRS-XV800/SRS-XV900).
  Το μέγεθος του αρχείου είναι περίπου 1.45 MB για το μοντέλο SRS-XV800 και περίπου 1.47 MB για το μοντέλο SRS-XV900.
 • Ανάλογα με το περιβάλλον ραδιοκυμάτων και τη συσκευή Android ή iOS που διαθέτετε, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Λήψη και εγκατάσταση

Για την ενημέρωση αυτών των ηχείων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατεβάστε τα δεδομένα από τον διακομιστή στη συσκευή iOS ή Android.
 2. Μεταφέρετε τα δεδομένα από τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Android στα ηχεία.
 3. Εκτελέστε την ενημέρωση με τα ηχεία.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC που παρέχεται με το ηχείο σε μια πρίζα AC.
  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού όταν η μονάδα λειτουργεί μόνο με την μπαταρία.
 2. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Sony | Music Center.
 4. Συνδέστε το ηχείο με την εφαρμογή Sony | Music Center.
 5. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί η ένδειξη Update the software of the speaker. (Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου). Μπορείτε να πατήσετε More Info (Περισσότερες πληροφορίες).
  Η οθόνη του Music Center. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα [Update the software of the speaker] (Ενημέρωση του λογισμικού του ηχείου) και στη δεξιά πλευρά η ένδειξη [More Info] (Περισσότερες πληροφορίες).
 6. Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται η Έκδοση 3200 (SRS-XV800/SRS-XV900) και πατήστε OK για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.
  Η έκδοση βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, στην αριστερή πλευρά: Κουμπί [LATER] (Αργότερα) στο κάτω μέρος της οθόνης και στη δεξιά πλευρά: Κουμπί [OK].
 7. Αφού ξεκινήσει η λήψη και όταν ολοκληρωθεί, θα μεταφερθείτε αυτόματα στην οθόνη μεταφοράς.
 8. Αφού ξεκινήσει η μεταφορά και όταν ολοκληρωθεί, θα μεταφερθείτε αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε τα ηχεία κατά τη λήψη ενημερώσεων, τη μεταφορά δεδομένων ή την ενημέρωση. Διαφορετικά, τα ηχεία μπορεί να καταστούν ακατάλληλα για χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, πατήστε OK.
 9. Αν δεν εμφανιστεί η οθόνη που υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση λογισμικού, συνεχίστε στο Βήμα 2 για να βεβαιωθείτε ότι η έκδοση λογισμικού έχει αναβαθμιστεί με επιτυχία.
  Σημείωση: Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τελειώσει η ενημέρωση του λογισμικού.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
Αν η έκδοση υλικολογισμικού που εμφανίζεται είναι η 3200 (SRS-XV800/SRS-XV900), η αναβάθμιση ήταν επιτυχής.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ενημέρωσης.

 1. Πατήστε OK.
 2. Επανεκκινήστε (απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά) το ηχείο.
 3. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή Sony | Music Center και επαναλάβετε την ενημέρωση.

Ακόμη κι αν η ενημέρωση απέτυχε κατά τη διαδικασία, ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού. Αν η έκδοση που εμφανίζεται είναι η 3200 (SRS-XV800/SRS-XV900), η αναβάθμιση υλικολογισμικού ήταν επιτυχής. Αν όχι, δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία της ενημέρωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση από τη ρύθμιση στην εφαρμογή Sony | Music Center. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού σε αυτήν τη σελίδα.