Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ZV-1M2

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σημείωση: Το Creators' App σας επιτρέπει να κατεβάζετε το λογισμικό.

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα στο Creators' App κατά το οποίο οι λειτουργίες Αυτόματης διόρθωσης ώρας και Αυτόματης προσαρμογής περιοχής μπορεί να απενεργοποιούνται
 • Βελτιώνει τη λειτουργική σταθερότητα της κάμερας

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο/λαβή λήψης (GP-VPT2BT, RMT-P1BT), διαγράψτε το από τις ρυθμίσεις Bluetooth στο μενού της κάμερας. Στη συνέχεια, συζεύξτε ξανά την κάμερα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο/λαβή λήψης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • BODYDATA.DAT

Έκδοση αρχείου

 • Έκδ. 1.01

Μέγεθος αρχείου

 • 636 561 800 byte

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 31-10-2023

Προετοιμασία

Πώς να ενημερώσετε την κάμερα Sony με μια κάρτα μνήμης (SD ή CFexpress)

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος. Αν η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η έκδ. 1.01, δεν απαιτείται ενημέρωση.

Σημείωση: Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Date/Time (Ημερομηνία/Ώρα) όταν ενεργοποιείτε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα στις σωστές τιμές.

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.

Αποθήκευση δεδομένων λογισμικού συστήματος σε κάρτα μνήμης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο ένα αρχείο BODYDATA.DAT στην κάρτα μνήμης.

Σημείωση: Όταν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης θα διαγραφούν και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν. Πριν από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τα δεδομένα σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Για να δείτε τις συμβατές κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κάμερας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
 4. Τοποθετήστε τη διαμορφωμένη κάρτα μνήμης σε υπολογιστή.
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο BODYDATA.DAT στον ριζικό κατάλογο της κάρτας μνήμης.
  Σημείωση: Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Άλλο υλικό

Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας: Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1.
Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις μπάρες) ή περισσότερες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού συστήματος

Σημαντική σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (NP-BX1).
 • Μην αφαιρέσετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, καθώς τυχόν ξαφνική διακοπή της τροφοδοσίας μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της κάμερας.
 • Μπορεί να μην είναι δυνατή η ενημέρωση, αν η θερμοκρασία της κάμερας είναι υψηλή. Συνεχίστε αφού πέσει η θερμοκρασία.

Βήμα 1: Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης

 1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα λογισμικού του συστήματος.
 2. Επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση) και επιλέξτε Software Update (Ενημέρωση λογισμικού).
 3. Επιλέξτε Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος για να ξεκινήσει η ενημέρωση.

  Σημειώσεις:
  • Εμφανίζεται ένα μήνυμα Version Update X.XX → Y.YY (Ενημέρωση έκδοσης X.XX → Y.YY) (X.XX = ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης, Y.YY = ο αριθμός της πιο πρόσφατης έκδοσης).
  • Μην αφαιρέσετε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Αφού διαβάσετε τις σημειώσεις ως το τέλος, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Execute (Εκτέλεση). Αν χρειάζεται, προχωρήστε πιο κάτω στην οθόνη για να δείτε όλο το κείμενο.
 4. Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση λογισμικού συστήματος, εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη και αναβοσβήνουν οι λυχνίες πρόσβασης και ισχύος. Η λυχνία πρόσβασης και η λυχνία ισχύος αναβοσβήνουν 1 φορά → 3 φορές → 5 φορές ανάλογα με την πρόοδο της ενημέρωσης. Η ενημέρωση θα διαρκέσει περίπου 6 λεπτά.

  Θέση της λυχνίας πρόσβασης: Με το φακό της κάμερας στραμμένο προς τα επάνω και το κάτω μέρος της κάμερας στραμμένο προς εσάς, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας μνήμης στο κάτω μέρος και θα βρείτε τη λυχνία πρόσβασης στην αριστερή πλευρά της υποδοχής κάρτας μνήμης.
  Σημειώσεις:
  • Αν το αντίγραφο δεδομένων λογισμικού συστήματος δεν είναι σωστό, στην οθόνη της κάμερας θα εμφανιστεί το μήνυμα The target model for the update file is incorrect. (Το μοντέλο-στόχος για το αρχείο ενημέρωσης είναι λανθασμένο).
  • Αν η λυχνία πρόσβασης αναβοσβήσει παρατεταμένα για 5 φορές (κύκλος 0,5 δευτ.) και σύντομα για 6 φορές (κύκλος 0,25 δευτ.), το λογισμικό συστήματος μπορεί να μην έχει αντιγραφεί σωστά στην κάρτα μνήμης. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης από την κάμερα και ξεκινήστε ξανά από το βήμα Αποθήκευση δεδομένων λογισμικού συστήματος σε κάρτα μνήμης.
 5. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Μετά την επανεκκίνηση, όταν εμφανιστεί η οθόνη Body update complete (Ολοκλήρωση ενημέρωσης σώματος), πατήστε OK.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της συσκευής σας

 1. Στη κάμερα, επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Ρύθμιση) → Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση).
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού του συστήματος.