Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/12/2014
 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD στην έκδοση M12.R.0510
 • Μοντέλα που αφορά: BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-EF220, BDV-EF420
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτίωση της ασφάλειας κρυπτογράφησης
 • Περιορισμοί: Μόνο για χρήση με συστήματα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M12.R.0510 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD, οπότε αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "FUNCTION" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη πρόσοψης η λειτουργία "BD/DVD".
 3. Αν αρχίσει να αναπαράγεται ένας δίσκος, πατήστε το κουμπί STOP και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη μενού XrossMediaBar™ [XMB™].
 4. Στο μενού XrossMediaBarTM, επισημάνετε την επιλογή Setup [Ρύθμιση] > System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 5. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER.
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής: "Software Version M12.R.0510" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι M12.R.0510 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD:

 1. Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

  Συνιστούμε αυτή τη μέθοδο, καθώς είναι ο απλούστερος τρόπος να πραγματοποιήσετε ενημέρωση. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Ρυθμίστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη της ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD.

  Τι χρειάζεστε:

  • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD στο Διαδίκτυο
  • μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου
  • μια συμβατή τηλεόραση

  Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

  Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

  • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD.
  • Μην απενεργοποιείτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD - και μην το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης.
  • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

  Ρύθμιση του εξοπλισμού:

  • Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD. (Οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.)
  • Συνδέστε την υποδοχή LAN του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
  • Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD. - Αν υπάρχει δίσκος μέσα στο σύστημα, αφαιρέστε τον.
  • Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "FUNCTION" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη πρόσοψης η λειτουργία "BD/DVD" - Μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία"BD/DVD".
  • Στο μενού XrossMediaBarTM, επιλέξτε Setup [Ρύθμιση] > System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER.
  • Επιλέξτε "Quick Start Mode" [Τρόπος λειτουργίας γρήγορης εκκίνησης] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Quick Start Mode" [Τρόπος λειτουργίας γρήγορης εκκίνησης] έχει ρυθμιστεί σε "Off" [Απενεργοποίηση], διαφορετικά ενδέχεται να αποτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

  Λήψη της ενημέρωσης:

  • Στο μενού XrossMediaBarTM, επιλέξτε Setup [Ρύθμιση] > Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER.
  • Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;].
  • Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
  • Αρχίζει η ενημέρωση.
  • Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα UPDATING [Ενημέρωση] στην οθόνη πρόσοψης.
  • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα COMPLETE [Ολοκληρώθηκε] στην οθόνη πρόσοψης, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα. - Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το σύστημα προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  • Ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
  • Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M12.R.0510, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  Αντιμετώπιση προβλημάτων

  Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • UPDATA_M12R0510.ZIP