Λήψεις

Όταν ένα προϊόν Sony περιέχει λογισμικό που υπόκειται σε ενημερώσεις, η Sony ενδέχεται να εκδίδει ενημερώσεις ασφάλειας και ενημερώσεις απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Θα ενημερώνεστε για τις νέες ενημερώσεις για τη συσκευή σας αν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο ή μέσω των σχετικών εφαρμογών υποστήριξης της Sony, αν υπάρχουν. Εναλλακτικά, μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα για να βλέπετε τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες ενημερώσεις. Η Sony συνιστά ιδιαίτερα να εγκαθιστάτε πάντοτε την πιο πρόσφατη ενημέρωση για τη συσκευή σας το συντομότερο δυνατό αφού κυκλοφορήσει. Αν δεν το κάνετε, η συσκευή σας μπορεί να εκτεθεί σε κινδύνους ασφαλείας ή/και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η σωστή λειτουργία της συσκευής.

Ημερομηνία κυκλοφορίας