Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Το"Memory Card File Rescue"είναι ένα λογισμικό ανάκτησης δεδομένων από κάρτες μνήμης της Sony, τα οποία έχουν υποστεί ακούσια διαγραφή.

Εκτελέστε λήψεις με ευκολία, γνωρίζοντας πως τα πολύτιμα βίντεο και οι φωτογραφίες σας είναι προστατευμένες.

Τι τύποι αρχείων μπορούν να ανακτηθούν;

Αυτό το λογισμικό υποστηρίζει την ανάκτηση των αρχείων JPG (DCF), MPEG-1, MP4(MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD (έκδ.2.0), AVCHD 3D, φωτογραφιών 3D (MPO) και άλλων τύπων αρχείων*

* Δεν υποστηρίζονται δεδομένα παιχνιδιών και μουσική ή ταινίες με προστασία περιεχομένου
* Υποστηρίζεται η ανάκτηση αρχείων που έχουν αποθηκευτεί σε προϊόντα μέσων μνήμης με την επωνυμία της Sony
* Όσα αρχεία ανακτηθούν, θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή

Σημειώσεις:

  • Δεν εγγυώμαστε την ανάκτηση όλων των δεδομένων. Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην μπορούν να ανακτηθούν, λόγω της κατάστασης των δεδομένων τους
  • Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ελαττωμάτων ή ζημιών στην ίδια την κάρτα μνήμης.

Τι τύποι μέσων μνήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το λογισμικό;

Αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα Memory Stick(tm), τις κάρτες μνήμης SD, τις μονάδες USB Flash *1 και τις κάρτες μνήμης XQD μάρκας Sony, εκτός από τα εξής:

  • Memory Stick(tm), κάρτες μνήμης SD και μονάδες φλας USB χωρίς την εμπορική επωνυμία Sony
  • Memory Stick(tm) Sony Classic series (χωρητικότητα έως και 128 MB)
  • Memory Stick(tm) για το ρομπότ AIBO(r)
  • Memory Stick ROM(tm) για ηλεκτρονικά λεξικά ή συσκευές ανάγνωσης e-Book
  • Memory Stick(tm), (Memory Stick PRO Duo(tm) ή Memory Stick Micro(tm)) με την εμπορική επωνυμία PSP(r)

*1Σειρές USM-SA3, USM-SA2, USM-SA1, USM-V, USM-J, USM-JX, USM-H, USM-EX-Turbo, USD, USM-FL, USM-F, USM-E Plus, USM-E, USM-D Plus, USM-D, USM-U2, USM-S(A), USM-S, USM-C, USM-B, USM

Εγκατάσταση


Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης, [MCFileRescue.exe].


Πατήστε το [Next] (Επόμενο)


Διαβάστε προσεκτικά την [License Agreement] (Άδεια χρήσης) κι επιλέξτε το [I accept the terms in the license agreement] (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης). Έπειτα πατήστε το [Next] (Επόμενο)


Πατήστε το [Install] (Εγκατάσταση)


Πατήστε το [Finish] (Τέλος). Το λογισμικό θα εγκατασταθεί.

Διάσωση των δεδομένων μέσα στο μέσο μνήμης


Ανοίξτε το [Memory Card File Rescue] (Διάσωση αρχείου κάρτας μνήμης)


Εισαγάγετε το μέσο μνήμης για να ανακτήσετε δεδομένα από και κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο)


Επιλέξτε τον οδηγό δίσκου στον οποίο είναι εισηγμένο το μέσο μνήμης και κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο)


Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται και πατήστε το [Run] (Εκτέλεση). Τα δεδομένα που σώζονται από μια κάρτα μνήμης δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο ίδιο μέσο μνήμης. Διασφαλίστε ότι ο σκληρός δίσκος του Η/Υ έχει αρκετό χώρο μνήμης για να αποθηκευτούν τα δεδομένα


Η ανάκτηση δεδομένων είναι σε εξέλιξη. Μην αφαιρείτε τα μέσα μνήμης


Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η οθόνη [Check Files] (Έλεγχος αρχείων)


Επιλέξτε το αρχείο(α) που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το [Next] (Επόμενο)


Προσδιορίστε τον προορισμό αποθήκευσης (1).
Προσδιορίστε το όνομα φακέλου (2) κι επιλέξτε το [Save] (Αποθήκευση). Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στα μέσα μνήμης κατά τη διαδικασία ανάκτησης


Η αποθήκευση δεδομένων είναι σε εξέλιξη. Μην αφαιρείτε τα μέσα μνήμης


Η ανάκτηση δεδομένων ολοκληρώθηκε. Πατήστε το [End] (Τέλος) και θα εμφανιστεί ο προορισμός του αρχείου