Εγκατάσταση

Αυτή η ενημέρωση βοηθά στην αποτροπή του εξής προβλήματος: Μερικές φορές, ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας.

 • Όνομα: BIOS Update
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 01/12/2014
 • Έκδοση: R1130VA
 • Μέγεθος: 4.796.208 Bytes

Οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης
 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται
 2. Πραγματοποιήστε λήψη αυτής της ενημέρωσης και αποθηκεύστε την στο σκληρό δίσκο σας
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εντοπίστε το αρχείο λήψης στη θέση που καθορίσατε
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EP0000601234.exe για να το ανοίξετε
 5. Περιμένετε έως ότου ο βοηθός εγκατάστασης να ενημερώσει το λογισμικό σας
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601234.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 4.57 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-99-2014