Εγκατάσταση

Αυτή η ενημέρωση επιλύει τα παρακάτω προβλήματα:

 • Το σύστημα δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας
 • Η μπαταρία του πληκτρολογίου δεν φορτίζεται
 • Όνομα: BIOS Update
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/01/2015
 • Έκδοση: R1140V8
 • Μέγεθος: 4.737.528 Bytes

Οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης
 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται
 2. Πραγματοποιήστε λήψη αυτής της ενημέρωσης και αποθηκεύστε την στο σκληρό δίσκο σας
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εντοπίστε το αρχείο λήψης στη θέση που καθορίσατε
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EP0000601224.exe για να το ανοίξετε
 5. Περιμένετε έως ότου ο βοηθός εγκατάστασης να ενημερώσει το λογισμικό σας
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601224.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 4.52 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-99-2014