Αναγνωριστικό άρθρου : 00249114 / Τελευταία τροποποίηση : 06/08/2020

Πώς να επιλύσετε το μήνυμα σφάλματος [Network not connected](Το δίκτυο δεν συνδέθηκε)

  Μήνυμα σφάλματος δικτύου ή εμφάνιση λανθασμένης ώρας

  Μετά από την πρόσφατη ενημέρωση της τηλεόρασής σας, βλέπετε το μήνυμα [network not connected] (Το δίκτυο δεν συνδέθηκε) και εμφανίζονται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:

  • Παρατηρείτε ότι η ώραπου εμφανίζεται στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη είναι λανθασμένη.
  • Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην λειτουργούν, ενώ άλλες λειτουργούν κανονικά.
  • Η κατάσταση του δικτύου είναι "Connected, No Internet" (Συνδέθηκε, δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο). 

  Αν ναι, το εσωτερικό ρολόι της τηλεόρασής σας μπορεί να μην συγχρονίζεται με το διαδικτυακό ρολόι μετά την ενημέρωση λογισμικού, γεγονός που μπορεί να προκαλεί το συγκεκριμένο σφάλμα δικτύου.
  Μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας τη ρύθμιση του ρολογιού στο μενού "Network Time" (Ώρα δικτύου). 
   

  Πώς να ρυθμίσετε το ρολόι στην Ώρα δικτύου

  Πηγαίνετε στην επιλογή [Settings] (Ρυθμίσεις) Γρανάζι ρυθμίσεων → κάντε κύλιση προς τα κάτω στο μενού [System Preferences] (Προτιμήσεις συστήματος) → επιλέξτε [Date & time] (Ωρα και ημερομηνία) → επιλέξτε [Use Network Time] (Χρήση ώρας δικτύου) 

  Εναλλακτικά, αν έχετε εγκαταστήσει κανάλια μετάδοσης, παρακολουθήστε ένα τηλεοπτικό κανάλι για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και επιστρέψτε στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη για να ελέγξετε αν η εμφανιζόμενη ώρα είναι σωστή.

   

  Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί αφότου προσπαθήσετε αυτήν τη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.