Αναγνωριστικό άρθρου : 00192365 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018Εκτύπωση

Πώς μπορώ να συντονίσω ή να επαναλάβω το συντονισμό της τηλεόρασης LCD της Sony (Οδηγός για μία δορυφορική κεραία);

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλες τις τηλεοράσεις LCD της Sony (εκτός από τις τηλεοράσεις Android της Sony). Ωστόσο, ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που έχετε, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διάταξη του τηλεχειριστηρίου και της διασύνδεσης των μενού.
  • Εάν χρειαστείτε και άλλες οδηγίες σε κάποιο σημείο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ενσωματωμένο Οδηγό Βοήθειας της τηλεόρασης ή να μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του μοντέλου τηλεόρασης που έχετε.
  • Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά τηλεχειριστηρίου για πλοήγηση.
    
   Οδηγίες τηλεχειριστηρίουΟδηγίες τηλεχειριστηρίου
   Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριό σας για να πλοηγηθείτε στο μενού της τηλεόρασης.Επιλέξτε στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί του "συν". Πρόκειται για το στρογγυλό κουμπί στο κέντρο της κυκλικής περιοχής του μενού στο τηλεχειριστήριό σας.

   

  1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
   Το διάγραμμα της παρακάτω εικόνας είναι ένα δείγμα για τις συνδέσεις δορυφορικής κεραίας.
   Λεπτομέρειες ή άλλες πληροφορίες για τη σύνδεση της κεραίας θα βρείτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας.

   Εικόνα
   * Για υποδοχή SUB, συνδέστε το μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διπλού δέκτη.
    
  2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
  3. Πατήστε το κουμπί MENU ή HOME, ανάλογα με τη διάταξη του τηλεχειριστηρίου σας.
   Εικόνα
    
  4. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
  5. Επιλέξτε Digital set up (Ψηφιακή ρύθμιση).

   Εικόνα

    
  6. Επιλέξτε Satellite Auto Tuning (Αυτόματος συντονισμός δορυφόρου) ή Auto Tuning (Αυτόματος συντονισμός).
   Επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.
  7. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Do you want to start Auto Tuning?" (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.

   Εικόνα

    
  8. Επιλέξτε Next (Επόμενο) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.
  9. Σε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο λίστες δορυφορικών προγραμμάτων. Η λίστα "Preferred Satellite" (Προτιμώμενος δορυφόρος) περιέχει τη λίστα των παρόχων δορυφορικών προγραμμάτων που έχετε επιλέξει εσείς, ενώ η λίστα "General Satellite" (Γενικός δορυφόρος) εμφανίζει τη λίστα όλων των δορυφορικών προγραμμάτων.
   Επιλέξτε Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λίστα Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος) εμφανίζει μια λίστα με τους διαθέσιμους παρόχους που είναι συσχετισμένοι με τις ρυθμίσεις χώρας και γλώσσας.

    
    Εικόνα  Εικόνα
  10. Στο επόμενο βήμα, θα εμφανιστεί μια λίστα παρόχων. Επιλέξτε τον πάροχο που θέλετε.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν βρίσκετε τον πάροχο που θέλετε στη λίστα, επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα και επιλέξτε General Satellite (Γενικός δορυφόρος), όπως περιγράφεται στο Βήμα 9.
  11. Επιλέξτε Next (Επόμενο) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.
  12. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Για τη βασική ρύθμιση, κρατήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

   Scan Type (Τύπος σάρωσης): Full (Πλήρης), Network (Δίκτυο) ή Manual Scan (Χειροκίνητη σάρωση)
   Service Type (Τύπος υπηρεσίας): All services (Όλες οι υπηρεσίες) (δωρεάν και κρυπτογραφημένες)
   Channel Type (Τύπος καναλιού): All services (Όλες οι υπηρεσίες) [TV (Τηλεόραση) ή/ και Radio (Ραδιόφωνο)]

   Εικόνα


   Εάν έχετε λάβει ειδικές ρυθμίσεις δικτύου από τον πάροχό σας, μπορείτε να τροποποιήσετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις για Scan Type, (Τύπος σάρωσης) Service Type (Τύπος υπηρεσίας) και Channel Type (Τύπος καναλιού).
  13. Επιλέξτε Next (Επόμενο) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.
  14. Ο αυτόματος συντονισμός θα ξεκινήσει. Ίσως χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.