Αναγνωριστικό άρθρου : 00147041 / Τελευταία τροποποίηση : 07/07/2022Εκτύπωση

Πού μπορώ να βρω την έκδοση λογισμικού, το αναγνωριστικό συσκευής, το όνομα μοντέλου ή τον σειριακό αριθμό της τηλεόρασής μου;

  Εύρεση των πληροφοριών συστήματος της τηλεόρασης

  Τα βήματα για να δείτε τις πληροφορίες συστήματος της τηλεόρασής σας (π.χ. έκδοση λογισμικού, αναγνωριστικό συσκευής, όνομα μοντέλου ή σειριακός αριθμός) από το μενού της τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε. Επιλέξτε τον τύπο της τηλεόρασής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.


  Android TV και Google TV

  Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει κουμπί HELP (Βοήθεια)

  1. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί HELP (Βοήθεια).
  2. Τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από τις επιλογές μενού της τηλεόρασής σας:
   • Επιλέξτε Πληροφορίες Συστήματος στην κατηγορία Status & Diagnostics (Κατάσταση και διαγνωστικός έλεγχος) ή Αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες συστήματος.
   • Επιλέξτε Επικοινωνία και υποστήριξη.
   • Για τις σειρές W8, X7: Το όνομα μοντέλου εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

   Η οθόνη διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας. Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα.
   Πληροφορίες συστήματος στην οθόνη του μενού
   Οθόνη πληροφοριών συστήματος

  Αν το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας δεν έχει κουμπί HELP (Βοήθεια)

  1. Ανοίξτε την οθόνη Ρυθμίσεις. Τρόπος πρόσβασης στις Ρυθμίσεις
  2. Τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από τις επιλογές μενού της τηλεόρασής σας:
   • Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις Help and Feedback (Βοήθεια και σχόλια) Βοήθεια Status & Diagnostics (Κατάσταση και διαγνωστικός έλεγχος) Πληροφορίες Συστήματος.
   • Επιλέξτε διαδοχικά Εφαρμογές→ Βοήθεια Πληροφορίες Συστήματος στην κατηγορία Status & Diagnostics (Κατάσταση και διαγνωστικός έλεγχος) ή Αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες συστήματος.
   • Επιλέξτε Βοήθεια Πληροφορίες Συστήματος στην κατηγορία Αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες συστήματος.
   • Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις BRAVIA Settings (Ρυθμίσεις BRAVIA) Customer Support (Υποστήριξη πελατών) → Επικοινωνία και υποστήριξη.

  Τηλεοράσεις εκτός Android TV ή Google TV

  Τηλεοράσεις που κυκλοφόρησαν από το 2015 και μετά

  1. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί HOME (Βοήθεια).
  2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
  3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Συστήματος ή Product Support (Υποστήριξη προϊόντος).
  4. Επιλέξτε Customer Support (Υποστήριξη πελατών) ή Πληροφορίες Συστήματος.
  5. Επιλέξτε Product Information (Πληροφορίες προϊόντος).
   Πληροφορίες προϊόντος
   Η οθόνη διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

  Τηλεοράσεις που κυκλοφόρησαν το 2014

  1. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί HOME (Βοήθεια).
  2. Επιλέξτε (?) Βοήθεια.
  3. Επιλέξτε Customer Support (Υποστήριξη πελατών).
  4. Επιλέξτε Πληροφορίες Συστήματος.
   Πληροφορίες συστήματος
   Η οθόνη διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

  Τηλεοράσεις που κυκλοφόρησαν το 2013 ή παλιότερα

  1. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί HOME (Βοήθεια).
  2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
  3. Επιλέξτε Product Support (Υποστήριξη προϊόντος) ή Ρύθμιση.
  4. Επιλέξτε Πληροφορίες Συστήματος ή Product Information (Πληροφορίες προϊόντος).
   Πληροφορίες προϊόντος και πληροφορίες συστήματος
   Η οθόνη διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

  Σχετικά άρθρα