Αναγνωριστικό άρθρου : 00261700 / Τελευταία τροποποίηση : 08/03/2022Εκτύπωση

Χώρες στις οποίες η Android TV της Sony υποστηρίζει συσκευές με δυνατότητα Amazon Alexa

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα ή/και λειτουργικά συστήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο".

  Στις παρακάτω χώρες μπορείτε να εκτελέσετε φωνητικές εντολές στην Android TV χρησιμοποιώντας μια συσκευή με δυνατότητα Amazon Alexa (δεδομένα της 15ης Απριλίου 2021):

  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Γερμανία
  • Αυστρία
  • Δημοκρατία της Ιρλανδίας
  • Γαλλία (με Android™ 8.0 ή νεότερες εκδόσεις)
  • Ισπανία (με Android™ 8.0 ή νεότερες εκδόσεις)
  • Ιταλία (με Android™ 8.0 ή νεότερες εκδόσεις)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις χώρες που δεν αναγράφονται παραπάνω, ο φωνητικός έλεγχος της τηλεόρασης δεν υποστηρίζεται ακόμα, ακόμη και αν υπάρχουν συσκευές με δυνατότητα Amazon Alexa διαθέσιμες για αγορά στη συγκεκριμένη χώρα.


  *Η ονομασία Android TV είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.
  **Οι ονομασίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.