Αναγνωριστικό άρθρου : 00192302 / Τελευταία τροποποίηση : 13/03/2024Εκτύπωση

Πώς να συντονίσετε ή να επανασυντονίσετε μια Sony Android TV ή Google TV: Καλωδιακή/Επίγεια (με κεραία)/Αναλογική

  Προτού ξεκινήσετε

  Κουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριοΚουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριο
  Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριό σας για να πλοηγηθείτε στο μενού της τηλεόρασης.Για να επιλέξτε στοιχεία, πατήστε το κουμπί του "Συν". Πρόκειται για το στρογγυλό κουμπί στο κέντρο της κυκλικής περιοχής του μενού στο τηλεχειριστήριό σας.

  Ψηφιακός συντονισμός

  Google TV

  1. Πατήστε το κουμπί Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο.
   • Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στις καρτέλες στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά στη δεξιά άκρη. Επιλέξτε Ρυθμίσεις από τη λίστα.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Επιλέξτε Channel & Inputs (Κανάλι και είσοδοι) → ΚανάλιαΡύθμιση καναλιούΑυτόματος συντονισμόςΨηφιακό*.
   • (*) Αντί για Ψηφιακό, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε διαφορετικό στοιχείο ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
   • Η τηλεόραση μπορεί να σας ζητήσει Κωδικό PIN [English] αφού επιλέξετε το στοιχείο Αυτόματος συντονισμός.
  4. Επιλέξτε Ρύθμιση.
  5. Για να ξεκινήσετε τη σάρωση για ψηφιακά κανάλια, επιλέξτε Επόμενο.

  Σημείωση: Αν εμφανίζεται το μήνυμα "Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted" (Το επιλεγμένο κανάλι είναι κρυπτογραφημένο ή δεν είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθεί. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μονάδα CA και η έξυπνη κάρτα) όταν επιλέγετε ένα κανάλι μετά από την ολοκλήρωση του συντονισμού, μπορεί, ανάλογα με τον πάροχο, να χρειαστεί να τοποθετήσετε τη μονάδα CI+ (κάρτα CAM) στη διαθέσιμη υποδοχή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


  Android TV

  1. Πατήστε το κουμπί [HOME] (Αρχική οθόνη) στο τηλεχειριστήριο.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από τις επιλογές του μενού στην τηλεόρασή σας:
   • Τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν από τις επιλογές του μενού στην τηλεόρασή σας. Αν έχετε ορίσει κωδικό PIN, η τηλεόραση μπορεί να σας ζητήσει να τον εισαγάγετε.
    • Επιλέξτε Παρακολούθηση τηλεόρασηςΡύθμιση καναλιούΑυτόματος συντονισμόςΨηφιακό.
    • Επιλέξτε Παρακολούθηση τηλεόρασηςΚανάλιαΡύθμιση καναλιούΑυτόματος συντονισμόςΨηφιακό.
    • Επιλέξτε Παρακολούθηση τηλεόρασηςΚανάλιαΡύθμιση καναλιούΨηφιακές ρυθμίσεις Digital tuning (Ψηφιακός συντονισμός) → Ψηφιακός αυτόματος συντονισμός.
    • Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιούΨηφιακές ρυθμίσειςDigital tuning (Ψηφιακός συντονισμός) → Ψηφιακός αυτόματος συντονισμός.
  4. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Do you want to start Auto Tuning?" (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Ναι. Ορισμένες τηλεοράσεις ζητούν κωδικό PIN ή επιβεβαίωση.
  5. Επιλέξτε Κεραία (Επίγεια) ή Καλωδιακή TV.
   Όταν επιλέγετε Antenna (Κεραία), σε αυτό το σημείο ξεκινά ο αυτόματος συντονισμός για την κεραία
  6. Εάν στο προηγούμενο βήμα, έχει επιλεγεί Cable (Καλώδιο), εμφανίζεται το μενού για καλωδιακό συντονισμό.
   Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Scan Type (Τύπος σάρωσης), Frequency (Συχνότητα) ή Network ID (ID δικτύου) χειροκίνητα, σύμφωνα με τις ειδικές παραμέτρους δικτύου που έχετε λάβει από τον πάροχο εκπομπής.
   Αν δεν έχετε λάβει τίποτα, συνιστάται να διατηρήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
   • Operator (Πάροχος): Επιλέξτε το όνομα του παρόχου εκπομπής από τη λίστα
   • Αναγνωριστικό δικτύου: Αυτόμ.
   • Συχνότητα: Αυτόμ.
   • Scan type (Τύπος σάρωσης): Γρήγορη σάρωση
  7. Εάν η σάρωση δεν βρίσκει κάποιο κανάλι ή αν δεν βρίσκει κανένα κανάλι, αλλάξτε τη ρύθμιση Scan Type (Τύπος σάρωσης) σε Full scan (Πλήρης σάρωση).
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν επιλέγετε "Πλήρης σάρωση" για τον συντονισμό της τηλεόρασης, μπορεί να χρειαστεί μία ώρα ή περισσότερο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη διαδικασία συντονισμού της καλωδιακής TV, επικοινωνήστε με τον πάροχo, γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις.
  8. Επιλέξτε Start (Έναρξη).
  9. Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός.

  Σημείωση: Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Signal cannot be decoded" (Δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση του σήματος) κατά την επιλογή ενός καναλιού μετά από την ολοκλήρωση του συντονισμού, μπορεί, ανάλογα με τον πάροχο, να χρειαστεί να τοποθετήσετε τη μονάδα CI+ (κάρτα CAM) στη διαθέσιμη υποδοχή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


  Αναλογικός συντονισμός

  Google TV

  Android TV


  Σημειώσεις: