Παρακολουθήστε Netflix στη BRAVIA τηλεόρασή σας

Σημαντικό: Σημειώστε ότι το Netflix ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του Netflix.


Βεβαιωθείτε ότι στην τηλεόρασή σας έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την υποστήριξη του Netflix

Τα παρακάτω μοντέλα λειτουργούν με Netflix:

Μοντέλα 2014

KD-85X9505BKD-65X9505BKD-79X9005BKD-65X9005BKD-55X9005B
KD-70X8505BKD-65X8505BKD-55X8505BKD-49X8505BKD-75S9005B
KD-65S9005BKDL-55W955BKDL-60W855BKDL-55W8xxBKDL-50W8xxB
KDL-42W8xxBKDL-50W7xxBKDL-42W70xBKDL-32W70xBKDL-60W605B
KDL-48W585BKDL-48W605BKDL-40W605BKDL-65W955B

Μοντέλα 2013

KD-55X8505AKD-65X8505AKD-55X9005AKD-65X9005AKDL-40W905A
KDL-46W905AKDL-55W905AKDL-24W60xAKDL-32W60xAKDL-42W65xA
KDL-50W656AKDL-50W685AKDL-65W855AKDL-42W80xAKDL-47W80xA
KDL-55W80xA

Χρειάζεστε γρήγορη σύνδεση στο Internet για να χρησιμοποιήσετε το Netflix. Αν δεν είστε βέβαιοι για την ταχύτητα της σύνδεσής σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet με την οποία συνεργάζεστε.

Χρήση της εφαρμογής Netflix

Αν υπάρχει κουμπί Netflix στο τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε να το πατήσετε για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Αν δεν υπάρχει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

  1. Πατήστε το κουμπί HOME / MENU (Αρχική/Μενού) στο τηλεχειριστήριό σας
  2. Επιλέξτε Apps (Εφαρμογές)
  3. Επιλέξτε Netflix
  4. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα στοιχεία σας ή δημιουργήστε νέα (επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Netflix για περισσότερες πληροφορίες).

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Netflix

ΕΓιατί η εικόνα παγώνει ή διασπάται;
ΑΠεριηγηθείτε στο μενού Internet settings (Ρυθμίσεις Internet) και επιλέξτε Refresh internet content (Ανανέωση περιεχομένου Internet)

ΕΔεν μπορώ να προσπελάσω το Netflix. Τι συμβαίνει;
ΑΕνδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με την υπηρεσία Netflix. Προσπαθήστε ξανά μετά από μερικά λεπτά. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Netflix για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΧρειάζομαι βοήθεια σχετικά με τον λογαριασμό μου στη Netflix. Πού πρέπει να απευθυνθώ;
ΑΔυστυχώς, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας στη Netflix. Πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Netflix.

ΕΗ ερώτηση μου δεν απαντήθηκε εδώ. Πού αλλού μπορώ να βρω βοήθεια;
ΑΕπισκεφθείτε την Κοινότητα της Sony όπου θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις από άλλους κατόχους τηλεοράσεων BRAVIA