• Διάφραγμα

    PET

   • Βάρος (g)

    120g

   • Συχνότητα (Hz)

    5 Hz - 22.000 Hz

   • Μονάδα οδήγησης (mm)

    30 mm, τύπος θόλου

   • Χωρητικότητα (mW)

    1000 mW

   • Μήκος καλωδίου (m)

    1,2 m

   • Δυναμικού τύπου

    ΝΑΙ

   • Βύσμα

    Στερεοφωνικό βύσμα mini

   • Τύπος καλωδίου

    Καλώδιο Litz (σχήματος Υ)

   • Σύνθετη αντίσταση (Ohm)

    24 Ω στο 1 kHz

   • Κλειστού τύπου

    ΝΑΙ

   • Ευαισθησία (dB/mW)

    98 dB/mW

   • Τρόπος τοποθέτησης

    Ακουστικά τύπου supra-aural

   • Μαγνήτης

    Φερρίτης

  • Κάρτα εγγύησης
  • Οδηγίες χρήσης