Αναγνωριστικό άρθρου : 00234501 / Τελευταία τροποποίηση : 24/04/2024Εκτύπωση

[360] Ανάλυση σχήματος αυτιού (360 Reality Audio)

  Αναλύοντας το σχήμα του αυτιού σας με την εφαρμογή Headphones Connect, μπορείτε να ζήσετε μια πιο ζωντανή και καθηλωτική εμπειρία ήχου. 
  Αυτό μπορείτε να το κάνετε ορίζοντας τη ρύθμιση 360 Reality Audio. 

  Προσοχή: Μπορείτε να αναλύσετε το σχήμα του αυτιού σας χρησιμοποιώντας μόνο συμβατά προϊόντα Sony.

  Πώς αναλύεται το σχήμα του αυτιού σας

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή Headphones Connect και συνδέστε τα ακουστικά Bluetooth.
  2. Επιλέξτε 360 Reality Audio Setup (Ρύθμιση 360 Reality Audio)- Analyse ear shape (Ανάλυση σχήματος αυτιού)- ANALYSE (Ανάλυση).

    
  3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Analyse your ear shape] (Αναλύστε το σχήμα του αυτιού σας), επιλέξτε NEXT (Επόμενο).


    
  4. Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και επιλέξτε OK.
    
  5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Take a photo of your left ear] (Φωτογραφίστε το αριστερό αυτί σας), επιλέξτε TAKE A PHOTO (Λήψη φωτογραφίας).


   Προσοχή: Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή, επιλέξτε [ALLOW] (Να επιτρέπεται).
  6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [On the next screen, voice guidance will be provided]  (Στην επόμενη οθόνη διατίθεται φωνητική καθοδήγηση), επιλέξτε [OK].
  7. Φροντίστε να φωτογραφίσετε το μπροστινό μέρος του προσώπου σας ώστε να χωρά στο πλαίσιο της εφαρμογής
  8. Γυρίστε τον λαιμό σας προς τα δεξιά και φωτογραφηθείτε έτσι ώστε η αριστερή πλευρά του προσώπου σας να βρίσκεται εντός του πλαισίου της εφαρμογής.
  9. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Your left ear has been successfully captured] (Το αριστερό αυτί σας φωτογραφήθηκε με επιτυχία), επιλέξτε [NEXT] (Επόμενο).
  10. Φροντίστε να φωτογραφίσετε το μπροστινό μέρος του προσώπου σας ώστε να χωρά στο πλαίσιο της εφαρμογής.
  11. Γυρίστε τον λαιμό σας προς τα αριστερά και φωτογραφίστε έτσι ώστε η δεξιά πλευρά του προσώπου σας να βρίσκεται εντός του πλαισίου της εφαρμογής. 
  12. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Your right ear has been successfully captured] (Το δεξί αυτί σας φωτογραφήθηκε με επιτυχία), επιλέξτε [START] (Έναρξη).

  Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [completed] (Ολοκληρώθηκε), η ανάλυση έχει ολοκληρωθεί.
  Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση των αυτιών σας, εκτελέστε [Optimise apps] (Βελτιστοποίηση εφαρμογών) στο επόμενο βήμα. 
  Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση εφαρμογών (360 Reality Audio)