Αναγνωριστικό άρθρου : 00234798 / Τελευταία τροποποίηση : 24/04/2024Εκτύπωση

Γιατί δεν μπορώ να βελτιστοποιήσω εφαρμογές (εξατομίκευση);

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα ή/και λειτουργικά συστήματα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες.

    Σε ορισμένα λειτουργικά περιβάλλοντα, η βελτιστοποίηση μιας εφαρμογής ενδέχεται να μην πετύχει. Αν συμβεί αυτό, δοκιμάστε τα εξής:

    1. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή που προσπαθείτε να εξατομικεύσετε έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
    2. Εκτελέστε ξανά ρύθμιση του 360 Reality Audio από την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.

    Σημείωση για την εφαρμογή Amazon Music: Από τον Οκτώβριο του 2021, δεν μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία στην εφαρμογή Amazon Music με την εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Θα πρέπει να απολαμβάνετε τα κομμάτια 360 Reality Audio με μια συνδρομή Amazon Music Unlimited χωρίς εξατομίκευση.