ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ

Κάρτες μνήμης, Μονάδες Flash και Δίσκοι SSD/HDD