Τηλεχειριστήριο: φωτογραφίες
Τηλεχειριστήριο: φωτογραφίες
Χαρακτηριστικά
  • Διάμετρος 4" στερέωσης με οθόνη κύλισης LCD

  • Αδιάβροχο σχέδιο που πληροί το IPx7

Μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και για τη δέσμευσή μας προς το περιβάλλον για ένα πιο βιώσιμο μέλλον Επισκεφθείτε το Eco website μας