Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD600

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1366x768

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 45 W / Τυπική: 35,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

51 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD603.

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1366x768

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 45 W / Τυπική: 35,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

51 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD605

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1366x768

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 59,4 W / Τυπική: 35,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

51 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W