Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD750

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

80,1 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

32" (31,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 57 W / Τυπική: 40,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

58 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD755

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

80,1 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

32" (31,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 71 W / Τυπική: 40,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

58 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD757

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

80,1 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

32" (31,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 71 W / Τυπική: 40,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

58 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-32WD759

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

80,1 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

32" (31,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 71 W / Τυπική: 40,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

58 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W