Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-50WF660

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

125,7 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

50" (49,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 117 W / Τυπική: 80,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

117 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-50WF663

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

125,7 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

50" (49,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 117 W / Τυπική: 80,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

117 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W

Δελτίο προϊόντος


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

SONY

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

KDL-50WF665

ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A

Ανάλυση εικόνας (Ο x Κ, σε pixel)

1920x1080

Μέγεθος οθόνης (σε cm, με διαγώνια μέτρηση)

125,7 cm

Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες, με διαγώνια μέτρηση)

50" (49,5")

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λειτουργία)

Ονομαστική ισχύς: 128 W / Τυπική: 80,0 W

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ* 

117 kWh/έτος

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)

0,50 W