Τρίποδο: φωτογραφίες
Χαρακτηριστικά
  • Βάση κάμερας για εύκολη τοποθέτηση / απόσπαση της κάμερας

  • Διαστάσεις: μέγιστο ύψος 1.441 mm περίπου

  • Διαστάσεις: ελάχιστο ύψος 548 mm περίπου

  • Βάρος: 1.200 g περίπου

  • Μέγιστο φορτίο: 3 Kg

  • Λειτουργία κεφαλής Pan 3 δρόμων

  • Μαύρο χρώμα

Η Sony δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και περιεχόμενο για μοναδικές εμπειρίες, αλλά, παράλληλα, προσπαθεί να πετύχει τον στόχο της για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες Μάθετε περισσότερα για τη Sony και το περιβάλλον