Προϊοντική εικόνα CIB-PCM1

Προδιαγραφές

  • Διαστάσεις: Περίπου 203 x 237 mm (σώμα χωρίς προεξοχές) Περίπου 8 x 9 3/8 ίντσες (σώμα χωρίς προεξοχές)

Μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και για τη δέσμευσή μας προς το περιβάλλον για ένα πιο βιώσιμο μέλλον Επισκεφθείτε το Eco website μας