ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ 30 CM (12")

Πλήρεις προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

XS-GTR121L

Σύστημα ηχείων

Περίβλημα
Υπογούφερ 12" SVC
Μέγεθος (cm)
30 cm

Γενικές προδιαγραφές

Μέγιστη ισχύς, IEC 268-5 (W)
2000
Ονομαστική τιμή ισχύος, IEC 268-5 (W)
400

Υπογούφερ

Υλικό διαφράγματος
Εγχυμένο πολυπροπυλένιο
Μαγνητικό υλικό
Φερρίτης

Χαρακτηριστικά

Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 2000 W και ονομαστική ισχύς εισόδου: 400 W

Πτυχωτός κώνος γούφερ

Προσθέτει επιπλέον σταθερότητα για χαμηλούς και ακριβείς τόνους μπάσων

Απόκριση συχνότητας

30 Hz-1000 Hz

Κώνος χωρίς κάλυμμα από εγχυμένο πολυπροπυλένιο

Πιο δυνατά και βαθιά μπάσα

Σταθεροποιητής κραδασμών με ελαστικό περίβλημα

Ελαχιστοποιεί την ακουστική παραμόρφωση