Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Νέα οθόνη LCD 4 αξόνων, για λήψη από πολλές γωνίες | Alpha 7R V | Sony | α

Λεζάντες "Νέα οθόνη LCD πολλαπλών γωνιών 4 αξόνων τύπου 3.2" και "Ανάλυση 2,1 εκατομμύρια κουκκίδες*" πάνω από άποψη του σώματος της φωτογραφικής μηχανής με την οθόνη να περιστρέφεται σε διάφορους άξονες

Υποσημείωση λεζάντας: "Κατά προσέγγιση"

Λεζάντες "Νέα οθόνη LCD πολλαπλών γωνιών 4 αξόνων τύπου 3.2" και "Επάνω 98°, κάτω 40°, πλάι 180°, περιστροφή 270°*" πάνω από άποψη του σώματος της φωτογραφικής μηχανής με την οθόνη να περιστρέφεται σε διάφορους άξονες
Υποσημείωση λεζάντας: "Κατά προσέγγιση"