Αναγνωριστικό άρθρου : 00123683 / Τελευταία τροποποίηση : 29/03/2019

Αποκαταστήστε και επαναφέρετε τον υπολογιστή σας (Windows 8.x)

  Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτελέσετε μια Αποκατάσταση συστήματος από εκτός των Windows.

  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Τροφοδοσία έως ότου ο υπολογιστής κλείσει τελείως.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

   • Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί από μια κατάσταση πλήρους απενεργοποίησης.
   • Όταν η επιλογή Τερματισμού λειτουργίας έχει επιλεγεί στο λειτουργικό σύστημα Windows 8, ο υπολογιστής δεν απενεργοποιείται τελείως αλλά ουσιαστικά αποσυνδέει όλους τους χρήστες κι έπειτα εισέρχεται σε κατάσταση αδρανοποίησης. Αυτό είναι γνωστό ως Υβριδικός τερματισμός. Αυτή η νέα συμπεριφορά τερματισμού/εκκίνησης επιτρέπει στο συνδεδεμένο υλικό να παραμένει αρχικοποιημένο και είναι ταχύτερη κι ευκολότερη από πλήρη εκ νέου αρχικοποίηση συστήματος.
  2. Στο πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί Assist.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση του κουμπιού Assist θα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο υπολογιστή σας. Για να δείτε τη θέση του κουμπιού Assist στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στα παρεχόμενα εγχειρίδια οδηγιών. Εγχειρίδια

  3. Ο υπολογιστής θα ξεκινήσει στην οθόνη VAIOCare | Λειτουργία διάσωσης.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

   • Ανακτήστε ή διατηρήστε το Σύστημά σας [F10] - Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να εκτελέσετε μια αποκατάσταση συστήματος και να επιστρέψετε τον υπολογιστή πίσω στην εργοστασιακή κατάσταση.
   • Έναρξη από πολυμέσα (συσκευή USB/οπτικός δίσκος) [F11] - Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από δίσκο CD/DVD ή συσκευή USB.
   • Έναρξη από δίκτυο [F12] - Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από δικτυωμένο οδηγό δίσκου.
   • Έναρξη BIOS [F2] - Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εισέλθετε και να κάνετε τροποποιήσεις στο BIOS.
   • Τερματισμός [F4] - Αυτή η επιλογή θα τερματίσει τον Υπολογιστή.
   • Έναρξη των Windows [Esc] - Αυτή η επιλογή θα σάς επιτρέψει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή στα Windows κανονικά.
   • Επιλέξτε γλώσσα [F1] - Αυτή η επιλογή θα σας επιτρέψει να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα.
  4. Πατήστε το πλήκτρο F10 για να διαλέξετε την επιλογή Αποκατάσταση ή διατήρηση του Συστήματός σας [F10].
  5. Στην οθόνη Επιλέξτε την οθόνη διάταξη του πληκτρολογίου σας, πατήστε για να επιλέξετε τη διάταξη πληκτρολογίου που προτιμάτε.

   Εικόνα
    
  6. Στο Διαλέξτε μια επιλογή, πατήστε για να διαλέξετε την επιλογή Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

   Εικόνα
    
  7. Στην οθόνη του Προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων, κάντε κλικ για να διαλέξετε την επιλογή Αποκατάσταση και διατήρηση.

   Εικόνα
    
  8. Στην οθόνη Εργαλείο αποκατάστασης, πατήστε για να επιλέξετε Windows 8.

   Εικόνα
    
  9. Στην οθόνη VAIO Care (Λειτουργία διάσωσης), πατήστε την επιλογή Έναρξη οδηγού αποκατάστασης.

   Εικόνα
    
  10. Στο παράθυρο Χρειάζεστε να διασώσετε τα δεδομένα σας;, πατήστε το Ναι, θα ήθελα να διασώσω τα δεδομένα μου.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχετε τυχόν δεδομένα στον υπολογιστή σας των οποίων χρειάζεστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, πατήστε το κουμπί Παράλειψη διάσωσης και μεταβείτε στο βήμα 16.

  11. Συνδέστε μια συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης στον υπολογιστή, όπως ένα σκληρό δίσκο USB ή μονάδα μνήμης flash USB.
  12. Στο παράθυρο Επιλέξτε τύπο διάσωσης, πατήστε το Εύκολη διάσωση.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

   • Εάν θα θέλατε να επιλέξετε με το χέρι αρχεία για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, πατήστε το Προσαρμοσμένη διάσωση κι έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
   • Το λογισμικό θα ανιχνεύσει αυτόματα τα δεδομένα σας.
  13. Πατήστε για να επιλέξετε το δίσκο όπου θα θέλατε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας κι έπειτα πατήστε το κουμπί Επόμενο.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτήν την οθόνη εμφανίζεται ο απαιτούμενος χώρος δίσκου και ο ελεύθερος χώρος που υπάρχει στον εξωτερικό δίσκο.

  14. Στο παράθυρο Επιβεβαιώστε επιλογές και ξεκινήστε τη διάσωση, πατήστε το κουμπί Ξεκινήστε τη διάσωση.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα εμφανίζεται σε ένα παράθυρο προόδου.

  15. Στο παράθυρο Η διάσωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, πατήστε το κουμπί Επόμενο.

   Εικόνα
    
  16. Στο παράθυρο Είστε σίγουρος ότι θέλετε να ξεκινήσετε την αποκατάσταση, πατήστε για να επιλέξετε Ναι, είμαι σίγουρος κι έπειτα πατήστε το κουμπί Έναρξη αποκατάστασης.

   Εικόνα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται ένα παράθυρο κατάστασης, το οποίο δείχνει την πρόοδο των διάφορων εφαρμογών. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 ώρες και ο υπολογιστής ενδέχεται να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση αρκετές φορές.

   Εικόνα
    

  17. Στο παράθυρο Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε, πατήστε το κουμπί Επανέναρξη.

   Εικόνα
    
  18. Μόλις ο υπολογιστής κάνει επανεκκίνηση, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε το λειτουργικό σύστημα και να ολοκληρώσετε την αποκατάσταση συστήματος.