Αναγνωριστικό άρθρου : S700023462 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Πώς να κάνετε αποκατάσταση του υπολογιστή σας VAIO με το πρόγραμμα VAIO Care 7

  Το VAIO Care 7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά του υπολογιστή στην αρχική, εργοστασιακή ρύθμιση παραμέτρων λογισμικού.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα δεδομένα, οι ρυθμίσεις και τα προγράμματα που έχουν προστεθεί στον υπολογιστή θα διαγραφτούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Η Sony δεν εγγυάται τη δυνατότητα σωστής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης των προσωπικών δεδομένων σας.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
  • Για αυτό το μοντέλο δεν απαιτούνται δίσκοι αποκατάστασης. Τα δεδομένα αποκατάστασης περιλαμβάνονται σε ένα ειδικό διαμέρισμα του σκληρού δίσκου. Παρ' όλα αυτά, συνιστάται η δημιουργία μιας σειράς από δίσκους αποκατάστασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσετε μια σειρά δίσκων αποκατάστασης από την Υποστήριξη Sony.
  • Εάν το λειτουργικό σύστημα δεν εκκινείται και δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλη μέθοδος επίλυσης του προβλήματος, μπορείτε να εκτελέσετε αποκατάσταση του συστήματος πραγματοποιώντας εκκίνηση του υπολογιστή και πατώντας το πλήκτρο F10 μόλις εμφανιστεί το λογότυπο του VAIO ή πατώντας το πλήκτρο ASSIST όταν ο VAIO είναι απενεργοποιημένος.
  • Συνιστάται να συνδέσετε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή, έτσι ώστε να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος.
  • Συνιστάται να αποσυνδέσετε όλες τις εξωτερικές συσκευές, όπως εκτυπωτές, καλώδια δικτύου, κάμερες, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή μονάδες μνήμης flash.

  Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτελέσετε αποκατάσταση συστήματος:
  1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο All Programs (Όλα τα προγράμματα).
  3. Στο μενού All Programs (Όλα τα προγράμματα), κάντε κλικ στον φάκελο VAIO Care και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο VAIO Care.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα προτροπής User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη), πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο Yes (Ναι).
  4. Στο παράθυρο VAIO Care, κάντε κλικ στο Advanced Tools (Εργαλεία για προχωρημένους).  5. Στο Advanced Tools (Εργαλεία για προχωρημένους), κάντε κλικ στο Restore and Recovery (Αποκατάσταση και επαναφορά).
  6. Στο παράθυρο Recovery (Αποκατάσταση), κάντε κλικ στο Recover computer (Αποκατάσταση υπολογιστή).
  7. Θα ανοίξει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Yes (Ναι).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
   Ο υπολογιστής θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.
  8. Ανάλογα με τη χώρα για την οποία έχετε αγοράσει μοντέλο, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και κάντε κλικ στο OK.
  9. Στο παράθυρο Διάσωση VAIO Care, κάντε κλικ στο Start recovery wizard (Εκκίνηση οδηγού αποκατάστασης).
  10. Στο παράθυρο Do you need to rescue your data? (Χρειάζεστε διάσωση των δεδομένων σας;), κάντε κλικ στο Yes, I'd like to start rescue now (Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη διάσωση τώρα).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχετε δεδομένα στον υπολογιστή σας για τα οποία πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Skip Rescue (Παράλειψη διάσωσης) και προχωρήστε στο βήμα 15.
  11. Συνδέστε στον υπολογιστή μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως έναν σκληρό δίσκο ή μια μονάδα μνήμης flash USB.
  12. Στο παράθυρο Select Rescue type (Επιλογή τύπου διάσωσης), κάντε κλικ στο Easy rescue (Εύκολη διάσωση) ή στο Custom Rescue (Προσαρμοσμένη διάσωση).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εύκολη διάσωση δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για ολόκληρο το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου και, ως εκ τούτου, απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης και χρόνο για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Προσαρμοσμένη διάσωση σας επιτρέπει να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τους φακέλους χρήστη για τους οποίους θέλετε να πραγματοποιήσετε διάσωση.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
   Το λογισμικό θα ανιχνεύσει αυτόματα τα δεδομένα σας.
  13. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το δίσκο στον οποίο θα θέλατε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτήν την οθόνη εμφανίζεται ο απαιτούμενος χώρος δίσκου και ο ελεύθερος χώρος που υπάρχει στον εξωτερικό δίσκο.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο δίσκος σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένος με τον υπολογιστή VAIO και –ανάλογα με την περίπτωση– με την παροχή ρεύματος. Εάν και πάλι δεν εντοπίζεται, ελέγξτε στο εγχειρίδιο ή στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης του δίσκου μήπως χρειάζεται να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για αυτόν.

  14. Στο παράθυρο Confirm options and start rescue (Επιβεβαίωση επιλογών και έναρξη διάσωσης), κάντε κλικ στο κουμπί Start Rescue (Έναρξη διάσωσης).   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα εμφανίζεται σε ένα παράθυρο προόδου.
  15. Στο παράθυρο Rescue has completed successfully (Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία), κάντε κλικ στο κουμπί Proceed with recovery (Συνέχεια στην αποκατάσταση).
   Σημείωση: Ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Select another drive to rescue (Επιλογή άλλου δίσκου για διάσωση).
  16. Στο παράθυρο «Are you sure you want to start recovery?» («Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να ξεκινήσετε την αποκατάσταση;»), κάντε κλικ για να επιλέξετε Yes, I'm sure (Ναι, είμαι βέβαιος) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Start Recovery (Έναρξη αποκατάστασης).   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται ένα παράθυρο κατάστασης, το οποίο δείχνει την πρόοδο των διάφορων εφαρμογών. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 ώρες και ο υπολογιστής ενδέχεται να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση αρκετές φορές.
  17. Στο παράθυρο Recovery complete (Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο κουμπί Restart (Επανεκκίνηση).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
   Ο υπολογιστής θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.
  18. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε το λειτουργικό σύστημα και να ολοκληρώσετε την αποκατάσταση συστήματος.