Αναγνωριστικό άρθρου : 00204121 / Τελευταία τροποποίηση : 27/06/2019

Πολιτική απορρήτου για τηλεοράσεις BRAVIA 2010–2014

  Αυτή η ειδική σημείωση ισχύει για τις παρακάτω τηλεοράσεις Bravia:

  • Μοντέλα 2010–2014
    

  Η Sony εφάρμοσε ορισμένες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις πρακτικές συλλογής δεδομένων και ενημέρωσε τις πολιτικές απορρήτου της, ώστε να είναι πιο σαφείς για τους καταναλωτές. Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στις ενημερωμένες ειδοποιήσεις Απορρήτου

  Βελτιώσαμε τα παλαιότερα μοντέλα τηλεοράσεων, εφαρμογών και συσκευών μας αναλύοντας τα μοτίβα χρήσης των πελατών. Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώσαμε και χρησιμοποιήσαμε δεδομένα χρήσης εφαρμογών και τηλεχειριστηρίων τηλεόρασης (όπως συχνότητα χρήσης μιας εφαρμογής, αριθμός πατημάτων πλήκτρων τηλεχειριστηρίου, φορμά ήχου/εικόνας, ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και συστήματος και τύπος και αριθμός συνδεδεμένων συσκευών (πχ. USB, HDMI)). Ωστόσο, σταματήσαμε την ανάλυση των εν λόγω δεδομένων τον Ιούλιο του 2016. 

  Την 1η Ιανουαρίου 2018, η Sony Visual Products Inc έγινε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τις τηλεοράσεις Bravia. Ο αντιπρόσωπός μας στην Ε.Ε. είναι η Sony Europe Limited, με επαγγελματική διεύθυνση, The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom. 

  Αν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα προστασίας δεδομένων της Sony Europe Limited στέλνοντας email στη διεύθυνση: privacyoffice.SEU@sony.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Sony Europe Limited στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Sony της περιοχής σας στη διεύθυνση http://sony-europe.com.