Αναγνωριστικό άρθρου : 00278224 / Τελευταία τροποποίηση : 20/06/2022

Πώς να εκτελέσετε επαναφορά της τηλεόρασης Sony με ή χωρίς το τηλεχειριστήριο (επανεκκίνηση, επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος ή επαναφορά των εργαστασιακών ρυθμίσεων)

  Σε αυτό το άρθρο, θα περιγράψουμε διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην τηλεόρασή σας, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε:

  1. Η τηλεόραση ανταποκρίνεται και έχετε πρόσβαση στο μενού της τηλεόρασης από το τηλεχειριστήριο. Ωστόσο, αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα: π.χ. μια εφαρμογή παρουσιάζει σφάλμα ή κολλά, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται τυχαία ή υπάρχουν παραμορφώσεις στην εικόνα ή τον ήχο.
   Μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:
   1. Επανεκκίνηση (Android TV και Google TV)
   2. Επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος (Όλες οι τηλεοράσεις)
   3. Εργοστασιακή επαναφορά στο μενού Ρυθμίσεις (Όλες οι τηλεοράσεις) → μετάβαση σε αυτήν την ενότητα του άρθρου
    ​​​​​
  2. Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται και δεν έχετε πρόσβαση στο μενού της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο: π.χ. η τηλεόραση έχει κολλήσει, δεν ενεργοποιείται, δεν εμφανίζει εικόνα ή κάνει συνεχώς επανεκκίνηση. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με το τηλεχειριστήριο και δεν έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.
   Μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:
   1. Επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος (Όλες οι τηλεοράσεις)
   2. Χειροκίνητη εργοστασιακή επαναφορά με τα κουμπιά (Android TV και Google TV)

  Δοκιμάστε κάθε βήμα, αν ισχύει για τη δική σας περίπτωση, προτού προχωρήσετε στο επόμενο. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της τηλεόρασής σας, ελέγξτε αν η τηλεόραση BRAVIA είναι Google TV, Android TV ή άλλου τύπου [English].

  Επανεκκίνηση με το τηλεχειριστήριο (ANDROID TV και GOOGLE TV)

  Η επανεκκίνηση δεν διαγράφει οποιεσδήποτε πληροφορίες και αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο για την αντιμετώπιση μη σοβαρών προβλημάτων. Για να αρχίσετε την επανεκκίνηση μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας το τηλεχειριστήριο, είτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μετάβαση στις ρυθμίσεις στο μενού της τηλεόρασης:

  Επιλογή 1: Εξαναγκασμένη επανεκκίνηση της τηλεόρασης με το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε είτε:

  1. Να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί και να επανεκκινηθεί η τηλεόραση
   ή
  2. Να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού και να επιλέξετε Επανεκκίνηση

  Επιλογή 2: Εξαναγκασμένη επανεκκίνηση της τηλεόρασης από τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.


  Επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος (ΟΛΕΣ οι τηλεοράσεις)

  Η επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος δεν διαγράφει οποιεσδήποτε πληροφορίες και αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης μη σοβαρών προβλημάτων, όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Αν αποσυνδέσετε από την πρίζα την τηλεόραση χωρίς να την έχετε απενεργοποιήσει, δεν προξενείται ζημιά στην τηλεόραση.

   

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα. Αφήστε την αποσυνδεδεμένη για 30 δευτερόλεπτα.
  2. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
  3. Αν η τηλεόραση δεν ενεργοποιηθεί, χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση για να την ενεργοποιήσετε.
   (Συμβουλή: Αν η τηλεόραση ενεργοποιήθηκε μετά από το βήμα 3, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να τη χειριστείτε, ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.)

  Παραδείγματα θέσεων του κουμπιού λειτουργίας


  Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων (ΟΛΕΣ οι τηλεοράσεις)

  Αν τα προηγούμενα βήματα δεν έφεραν αποτέλεσμα, αλλά έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε να εκτελέσετε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Αυτός ο τύπος επαναφοράς επαναφέρει την τηλεόραση στις αρχικές ρυθμίσεις που είχε όταν τη βγάλατε από τη συσκευασία και μπορεί να επιλύσει πιο επίμονα προβλήματα.

  Αν δεν έχετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις της τηλεόρασης, προχωρήστε στη χειροκίνητη επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων (ισχύει για τις Android TV και Google TV).

  ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ: Αφού ολοκληρώσετε την επαναφορά, θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά την αρχική ρύθμιση, όπως όταν ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά την τηλεόραση. Μια εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων διαγράφει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του λογαριασμού Google, των εφαρμογών, των καναλιών και των ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου.

  1. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί κουμπί γρήγορων ρυθμίσεων(Κουμπί γρήγορων ρυθμίσεων), το κουμπί HOME (Αρχική οθόνη) ή το κουμπί ACTION MENU (Μενού ενεργειών) ανάλογα με την τηλεόραση/το τηλεχειριστήριο που διαθέτετε.
  2. Επιλέξτε το γρανάζι ρυθμίσεωνή το βέλος
  3. Τα παρακάτω βήματα διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές στο μενού της τηλεόρασής σας (A, B ή Γ):
   1. Επιλέξτε Σύστημα → Πληροφορίες → Επαναφορά → Επαναφορά δεδομένων → Διαγραφή όλων → Ναι.
   2. Επιλέξτε Device Preferences (Προτιμήσεις συσκευής) → Επαναφορά → Επαναφορά δεδομένων → Διαγραφή όλων → Ναι.
   3. Επιλέξτε Storage & reset (Αποθήκευση και επαναφορά) → Επαναφορά δεδομένων → Διαγραφή όλων → Ναι.

  Η εργοστασιακή επαναφορά μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εργοστασιακής επαναφοράς, η τηλεόραση θα ξεκινήσει την αρχική ρύθμιση.

  Εναλλακτικά: Χρησιμοποιήστε το κουμπί HELP (Βοήθεια) στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων


  Χειροκίνητη (εξαναγκασμένη) επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων (ANDROID TV και GOOGLE TV)

  Αν δεν έχετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεων της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε να κάνετε χειροκίνητη (εξαναγκασμένη) επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που υπάρχουν στην τηλεόραση. Αυτός ο τύπος επαναφοράς επαναφέρει την τηλεόραση στις αρχικές ρυθμίσεις που είχε όταν τη βγάλατε από τη συσκευασία και μπορεί να επιλύσει πιο επίμονα προβλήματα (π.χ. η τηλεόραση επανεκκινείται από μόνη της).

  ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ: Αφού ολοκληρώσετε την επαναφορά, θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά την αρχική ρύθμιση, όπως όταν ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά την τηλεόραση. Μια εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων διαγράφει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του λογαριασμού Google, των εφαρμογών, των καναλιών και των ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου.

  Πώς να εκτελέσετε τη χειροκίνητη εργοστασιακή επαναφορά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της τηλεόρασης

  Ο τρόπος εκτέλεσης της χειροκίνητης επαναφοράς διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό κουμπιών που διαθέτει η τηλεόραση:

  1. Μόνο ένα κουμπί στην τηλεόραση: Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, στο κέντρο ή στην αριστερή πλευρά, όταν την κοιτάζετε από μπροστά.
  2. Τρία κουμπιά στην τηλεόραση: το κουμπί λειτουργίας και τα κουμπιά έντασης ήχου βρίσκονται δεξιά ή αριστερά στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
  3. Περισσότερα από τρία κουμπιά στην τηλεόραση.

  Αν δεν μπορείτε να βρείτε τα κουμπιά στην τηλεόραση, ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης λειτουργίας ή στον Οδηγό αναφοράς. Η πρόσβαση στους Οδηγούς γίνεται από τη σελίδα του προϊόντος σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάλογα με τον αριθμό κουμπιών που υπάρχουν στην τηλεόραση:

  Τύπος A: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας διαθέτει ένα κουμπί

  Τύπος B: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας διαθέτει τρία κουμπιά (αριστερά, δεξιά ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης)

  Τύπος Γ: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας διαθέτει περισσότερα από τρία κουμπιά