Αναγνωριστικό άρθρου : 00235822 / Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019

Καλώς ορίσατε στο Android™ 9 Pie (ισχύει για μοντέλα τηλεοράσεων 2019)

  Αυτή η σελίδα παρουσιάζει βασικές λειτουργίες του πιο πρόσφατου λειτουργικού συστήματος Android. Σημειώστε ότι αυτή η σελίδα ισχύει μόνο για τις σειρές AG9, ZG9, XG85/XG87 και XG95.

  Μενού βελτιστοποιημένων ρυθμίσεων: Android-P

  Υποστήριξη Apple AirPlay/HomeKit: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Μενού βελτιστοποιημένων ρυθμίσεων

  1. Βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις: Όλες οι επιλογές για τις Ρυθμίσεις υπάγονται πλέον σε επτά κατηγορίες, για να βρίσκετε αυτό που θέλετε ευκολότερα.
  2. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά παρουσίασης του μενού Γρήγορων ρυθμίσεων. Για να αλλάξετε τη σειρά, επισημάνετε μια ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Enter στο τηλεχειριστήριο.

  Υποστήριξη Apple AirPlay/HomeKit


  Με το Apple AirPlay, μπορείτε να μεταδώσετε σε ροή ταινίες, μουσική, παιχνίδια και φωτογραφίες στην τηλεόρασή σας απευθείας από το iPhone, το iPad ή το Mac σας.

  Ολοκληρωμένη υποστήριξη Dolby Atmos μέσω των ενσωματωμένων ηχείων της τηλεόρασης


  Τώρα μπορείτε να απολαύσετε το Dolby Atmos σε εγγενή ήχο απευθείας από την τηλεόραση.
  Επιπλέον,
  τα μοντέλα που είναι συμβατά με τη Λειτουργία ήχου θα αλλάξουν αυτόματα σε λειτουργία Dolby Audio, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο με το Dolby Atmos.

  Πρόσθετα οφέλη


  Αλλαγές στο Μενού και τη Διασύνδεση

  Νέα χαρακτηριστικά

  Άλλες αλλαγές


  Αλλαγές στο Μενού και τη Διασύνδεση


  Βελτιστοποιημένο μενού Ρυθμίσεων

  Όλες οι επιλογές για τις Ρυθμίσεις ομαδοποιούνται πλέον σε επτά κατηγορίες.

  • Παρακολούθηση TV: Ρυθμίσεις μετάδοσης, όπως ρύθμιση καναλιών, εγγραφή, υπότιτλοι, γονικός έλεγχος, καλωδιακός/δορυφορικός αποκωδικοποιητής
   (μόνο μοντέλα συμβατά με καλωδιακό/δορυφορικό αποκωδικοποιητή) κ.λπ.
  • Οθόνη και ήχος: Ρυθμίσεις για προσαρμογή εικόνας και ήχου
  • Δίκτυο και διαδίκτυο: Ρυθμίσεις για συνδέσεις διαδικτύου και οικιακού δικτύου
  • Accounts & Sign In (Λογαριασμοί και σύνδεση): Ρυθμίσεις λογαριασμού Google
  • Εφαρμογές: Ρυθμίσεις για εφαρμογές
  • Προτιμήσεις συσκευής: Άλλες ρυθμίσεις συσκευής όπως ημερομηνία και ώρα, γλώσσα, προσβασιμότητα, Chromecast built-in κ.λπ.
  • Remotes & Accessories (Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ): Ρυθμίσεις για το τηλεχειριστήριο και τις συνδέσεις συσκευών Bluetooth

  Η επιλογή Suggestions (Προτάσεις) προστέθηκε επίσης για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων που παραλήφθηκαν στην αρχική ρύθμιση.


  Προσθέτει το μενού Restart (Επανεκκίνηση)

  Το μενού Restart (Επανεκκίνηση) εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Power (Λειτουργία) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για λίγα δευτερόλεπτα.

  Το μενού Είσοδοι είναι πλέον προσαρμόσιμο

  Τώρα μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών σας στο μενού Είσοδοι. Για να αλλάξετε τη σειρά, επισημάνετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Enter στο τηλεχειριστήριο.

  Προσαρμόσιμες είσοδοι: Android-P

  Νέα χαρακτηριστικά

  Χειριστείτε τον καλωδιακό/δορυφορικό σας αποκωδικοποιητή με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

  Η επιλογή Ρύθμιση καλωδιακού/δορυφορικού αποκωδικοποιητή έχει προστεθεί στο μενού Ρυθμίσεις κάτω από την ενότητα Παρακολούθηση TV – Εξωτερικές είσοδοι.
  Με την ολοκλήρωση της ρύθμισης καλωδιακού/δορυφορικού αποκωδικοποιητή θα έχετε τη δυνατότητα να χειριστείτε τον καλωδιακό/δορυφορικό αποκωδικοποιητή σας (αποκωδικοποιητής) με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο για Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και Ισπανία

  Άλλες αλλαγές

  Ανοίξτε μια μικρή οθόνη προεπισκόπησης για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση κατά την πρόσβαση στον οδηγό προγραμμάτων

  Μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε την τρέχουσα εκπομπή σας σε μικρότερη οθόνη/παράθυρο κατά την περιήγηση στον οδηγό τηλεοπτικών προγραμμάτων  Το LED φωτισμού ανάβει όταν ενεργοποιείται η ανίχνευση "Ok Google" στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

  Το LED φωτισμού τώρα αναβοσβήνει (κίτρινο) όταν η εντολή “Ok Google” ανιχνεύεται στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, όχι μόνο κατά τη λειτουργία αναμονής, αλλά και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη (εξαιρούνται οι σειρές XG85/XG87).  Προσθήκη της Λειτουργίας διέλευσης

  Η Λειτουργία διέλευσης μπορεί να παραγάγει συμπιεσμένο ήχο σε ηχοσυστήματα και μπάρες ηχείων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει ρυθμιστεί η Λειτουργία διέλευσης, είναι πιθανό να μην ακούγονται ήχοι, όπως οι τόνοι των πλήκτρων τηλεόρασης ή οι φωνητικές αποκρίσεις, ή η λειτουργία αναγνώρισης φωνής του ενσωματωμένου μικροφώνου μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική.


  Η επιλογή Προτιμ. Δορυφόρος εμφανίζει τα ονόματα των παρόχων

  Τα στοιχεία που εμφανίζονταν ως Προτιμ. Δορυφόρος στο Μενού TV έχουν αλλάξει στα ονόματα των παρόχων για ευκολότερη αναγνώριση.


  *Οι ονομασίες iPhone, iPad, Mac, AirPlay και HomeKit είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.