Αναγνωριστικό άρθρου : 00255740 / Τελευταία τροποποίηση : 13/01/2021

Επισκόπηση μενού ρυθμίσεων για το Android™ 9 Pie

  Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να απαιτείται ενημέρωση λογισμικού στην έκδοση Android 9.

  Αυτό το άρθρο περιγράφει σύντομα τι περιλαμβάνει κάθε κεντρικό στοιχείο του μενού Ρυθμίσεις.
  Για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε εικονίδιο γραναζιού στις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.

  Επιλογές ρυθμίσεων στο Android 9 Pie

  • Παρακολούθηση τηλεόρασης: Ρυθμίσεις μετάδοσης όπως η ρύθμιση καναλιού, οι εξωτερικές είσοδοι, η εγγραφή, οι υπότιτλοι, το κλείδωμα για παιδιά, ο αποκωδικοποιητής καλωδιακής/ο δορυφορικός δέκτης κ.λπ.
  • Οθόνη και ήχος: Ρυθμίσεις για προσαρμογή εικόνας και ήχου
  • Δίκτυο και Internet: Ρυθμίσεις για συνδέσεις διαδικτύου και οικιακού δικτύου
  • Λογαριασμοί και σύνδεση: Ρυθμίσεις λογαριασμού Google
  • Εφαρμογές: Ρυθμίσεις για εφαρμογές
  • Προτιμήσεις συσκευής: Άλλες ρυθμίσεις συσκευής όπως η ημερομηνία και η ώρα, η γλώσσα, η προσβασιμότητα, το Chromecast built-in κ.λπ.
  • Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ: Ρυθμίσεις για το τηλεχειριστήριο και τις συνδέσεις συσκευών Bluetooth

  Προτάσεις: Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται αν υπάρχουν προτεινόμενα στοιχεία που δεν έχουν διαμορφωθεί.