Αναγνωριστικό άρθρου : S700023381 / Τελευταία τροποποίηση : 20/05/2010

Μπορώ να χρησιμοποιώ τον φορτιστή του VAIO μου (AC-Adapter) σε όλο τον κόσμο?

    Ναι. Οι φορτηστές AC Adapter VAIO  λειτουργούν με τροφοδοσία ρεύματος μεταξύ 100V και 240V.
    Αναλόγως την περιοχή / χώρα, ίσως χρειαστείτε ένα μετατροπέα ρευματολήπτη (φις) στον οποίο θα συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος του VAIO σας.