Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα τηλεόρασης:

 • KD-43XG8305
 • KD-43XG8388
 • KD-43XG8399
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-49XG8388
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG8396
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KD-65XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8005
 • KD-43XD8305
 • KD-50SD8005
 • KD-65ZD9
 • KD-100ZD9
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD8005
 • KD-75ZD9
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8005
 • KD-43XE8005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8505
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-43XE8077
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8596
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-65XE8599
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8004
 • KD-55XE8396
 • KD-49XE8396
 • KD-43XE8396

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διαθέτει επανασχεδιασμένα και έξυπνα μενού Ρυθμίσεων (Android™ 9 Pie)
 • Συνδυάζει τις εφαρμογές βίντεο, άλμπουμ και μουσικής σε μία εφαρμογή Media Player
 • Αφαιρεί τη λειτουργία WPS για βελτιωμένη ασφάλεια
 • Βελτιώνει την απόκριση της τηλεόρασης κατά την ενεργοποίησή της από την κατάσταση αναμονής
 • Επιλύει ένα πρόβλημα απώλειας ήχου από μια συγκεκριμένη μπάρα ηχείων στη σύνδεση μέσω HDMI ARC
 • Βελτιώνει την αναπαραγωγή βίντεο στις εφαρμογές HbbTV
 • Βελτιώνει τη λειτουργία Wi-Fi
 • Επιλύει το πρόβλημα της μαύρης οθόνης που προκαλείται από την αποκωδικοποίηση της μορφής High Efficiency Video Coding (HEVC) μέσω του τηλεοπτικού δέκτη
 • Προσθέτει υποστήριξη HEVC 100/120Hz κατά την αναπαραγωγή βίντεο USB
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του μενού Ρυθμίσεων, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

Παλιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Τα παρακάτω πλεονεκτήματα και βελτιώσεις επίσης περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα σφάλματος δικτύου που προκαλείται από μια λανθασμένη ρύθμιση ώρας συστήματος.
 • Διορθώνει το πρόβλημα του LED που αναβοσβήνει σε μοντέλα AG8 και βελτιώνει την απόδοση του συστήματος.
 • Βελτιώνει την απόκριση της τηλεόρασης κατά την ενεργοποίησή της από την κατάσταση αναμονής

Περιορισμοί

 • Για χρήση μόνο με τηλεοράσεις που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Προετοιμασία

Βίντεο οδηγιών: Πώς να κάνετε ενημέρωση στην τηλεόρασή σας

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού

Το λογισμικό σας μπορεί να είναι ήδη ενημερωμένο. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε ποια έκδοση λογισμικού διαθέτετε ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:

 1. Πατήστε το κουμπί [HELP] στο τηλεχειριστήριο.
 2. Στην οθόνη τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης λογισμικού αναγράφεται κάτω από το όνομα μοντέλου.
  • Μοντέλο: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Έκδοση λογισμικού: PKG-xxxxxxxx

Αν ο αριθμός της έκδοσης είναι "PKG6.7140.xxxx" ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και δεν απαιτείται ενημέρωση.

Υπάρχουν 2 τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην τηλεόραση BRAVIA που διαθέτετε:

 • Χρήση της λειτουργίας "Automatic software download" (Αυτόματη λήψη λογισμικού) (εύκολη)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τηλεόρασή σας μπορεί να εμφανίζει το μήνυμα "Software is up to date" (Το λογισμικό είναι ενημερωμένο) ακόμη κι αν δεν έχει εγκατασταθεί η νεότερη έκδοση. Οι ενημερώσεις από τις αυτόματες λήψεις λογισμικού είναι διαδοχικές κυκλοφορίες και ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμες. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα. Αν επιθυμείτε να κάνετε τώρα ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες για λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης λογισμικού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο με τη μονάδα USB flash.
 • Χρήση μονάδας USB flash
Χρήση της λειτουργίας "Automatic software download" (Αυτόματη λήψη λογισμικού) (εύκολη):
Η Sony παρέχει ενημερώσεις λογισμικού, ώστε να βελτιώσει τις λειτουργίες και να προσφέρει στους χρήστες την πιο σύγχρονη εμπειρία τηλεθέασης. Ο πιο εύκολος τρόπος για να λάβετε τις ενημερώσεις λογισμικού είναι μέσω της λειτουργίας "Automatic software download" (Αυτόματη λήψη λογισμικού). Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Automatic software download" (Αυτόματη λήψη λογισμικού), παρακάτω θα λάβετε αυτόματα μια ειδοποίηση για να ενημερώσετε την τηλεόρασή σας.
 1. Πατήστε το κουμπί [HELP] στο τηλεχειριστήριο.
 2. Επιλέξτε [System software update] (Ενημέρωση λογισμικού συστήματος).
 3. Επιλέξτε [Automatic software download] (Αυτόματη λήψη λογισμικού).

Η νέα ενημέρωση υλικολογισμικού θα κυκλοφορήσει σταδιακά σε όλες τις συνδεδεμένες τηλεοράσεις με Internet εντός των επόμενων εβδομάδων μετά τη διάθεσή της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παρακάτω ενότητες "Απαιτήσεις συστήματος", "Πληροφορίες αρχείων", "Λήψη" και "Εγκατάσταση" σχετίζονται με τη διαδικασία ενημέρωσης με μονάδα USB flash. Μπορείτε να τις αγνοήσετε αν ολοκληρώσατε την ενημέρωση μέσω της λειτουργίας "Automatic software download" (Αυτόματη λήψη λογισμικού).

Για άλλες Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Ερωτήσεις και απαντήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.


Χρήση μονάδας USB flash:

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω μονάδας USB flash. Αν στην τηλεόρασή σας δεν έχει ρυθμιστεί σύνδεση στο Διαδίκτυο ή δεν θέλετε να περιμένετε την ενημέρωση μέσω της λειτουργίας "Automatic Software Download" (Αυτόματη λήψη λογισμικού), δοκιμάστε να κατεβάσετε το αρχείο και να κάνετε ενημέρωση μέσω μιας μονάδας USB flash σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Απαιτήσεις συστήματος

Τι χρειάζεστε

 • υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • μια μονάδα USB flash
  * Μπορείτε να ενημερώσετε την τηλεόρασή σας ακόμη κι αν υπάρχουν άλλα αρχεία στη μονάδα USB flash.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Ενημέρωση υλικολογισμικού σε 6.7140 για τηλεόραση

Όνομα αρχείου zip

 • sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip

Έκδοση αρχείου

 • 6.7140

Μέγεθος αρχείου

 • 1 682 795 603 bytes

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-11-2020

Λήψη

Σημαντική σημείωση

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η τηλεόραση.
 • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά την ενημέρωση.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.
 • Διακόψτε κάθε εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού (μόνο για τα μοντέλα με εγγραφή σε HDD μέσω USB).

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης:

Προτού εγκαταστήσετε την ενημέρωση, πρέπει να την κατεβάσετε από το Διαδίκτυο και να την αποθηκεύσετε σε μια μονάδα USB flash.

 1. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας.
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Λήψη] που βρίσκεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας και κατόπιν διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί [Λήψη] που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, για να κατεβάσετε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας.
 2. Επαληθεύστε το όνομα και το μέγεθος του αρχείου που κατεβάσατε.
  1. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου κατέβηκε το αρχείο.
  2. Επαληθεύστε ότι το μέγεθος του αρχείου "sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip" είναι "1 682 795 603" byte.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υπολογιστές Windows, επαληθεύστε το "Μέγεθος" αντί για το "Μέγεθος στο δίσκο" στην οθόνη "Ιδιότητες".
 3. Κάντε εξαγωγή του αρχείου που κατεβάσατε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εξαγωγή του αρχείου που κατεβάσατε, θα βρείτε το αρχείο "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg".
 4. Τοποθετήστε τη μονάδα USB flash στον υπολογιστή σας.
 5. Αντιγράψτε ή μεταφέρετε και αποθέστε το αρχείο "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg" στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο "ριζικός κατάλογος" είναι ο πρώτος κατάλογος ή ο κατάλογος που βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής, ο οποίος περιέχει όλους τους υπόλοιπους φακέλους.
 6. Αφαιρέστε τη μονάδα USB flash από τον υπολογιστή σας και προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

Αφού ολοκληρώσετε τη λήψη του αρχείου ενημέρωσης και την προετοιμασία της συσκευής USB, μπορείτε να το εγκαταστήσετε στην τηλεόρασή σας. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 30 λεπτά και, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί προτού ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί καμία συσκευή USB στην τηλεόρασή σας.
 3. Τοποθετήστε τη μονάδα USB flash που περιέχει το αρχείο "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg" σε μια θύρα USB της τηλεόρασης.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η τηλεόραση έχει πολλές θύρες USB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε θύρα USB.
 4. Μόλις εντοπιστεί η μονάδα USB flash, θα εμφανιστούν στην τηλεόραση πολλά διαφορετικά μηνύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν τα μηνύματα δεν εμφανίζονται αυτόματα, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και να την ενεργοποιήσετε ξανά με το τηλεχειριστήριο.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή του αρχείου από τη μονάδα USB flash, θα ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης, η ενδεικτική λυχνία POWER στην τηλεόραση θα αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και η οθόνη διαδικασίας ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.
 6. Μετά από μερικά λεπτά, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά, για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης λογισμικού:
  • Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB
  • Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση
  • Μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την τροφοδοσία
 7. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην τηλεόραση που θα αναφέρει ότι η ενημέρωση λογισμικού έχει ολοκληρωθεί.
 8. Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή USB από την υποδοχή USB.

Βήμα 2: Ελέγξτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού, για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση εγκαταστάθηκε επιτυχώς.

 • Αν ο αριθμός έκδοσης είναι "PKG6.7140.xxxx", η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 • Αν ο αριθμός έκδοσης δεν είναι "PKG6.7140.xxxx", επαναλάβετε τη λήψη και την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Οι προσωπικές μου ρυθμίσεις θα διαγραφούν μετά την ενημέρωση;
  Όχι, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.
 • Μπορώ να εγκαταστήσω μια παλιότερη έκδοση του λογισμικού;
  Όχι. Για να εξασφαλιστεί ότι η τηλεόρασή σας διατηρεί τη βέλτιστη απόδοσή της, η εγκατάσταση παλαιότερης έκδοσης λογισμικού δεν είναι εφικτή. Η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού περιέχει όλα τα πλεονεκτήματα και τις βελτιώσεις των προηγούμενων εκδόσεων.
 • Είναι φυσιολογικό η τηλεόραση να επανεκκινηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης;
  Ναι, είναι φυσιολογικό η τηλεόραση να επανεκκινήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Η τηλεόραση θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για επανεκκίνηση κατά την εγκατάσταση του νέου λογισμικού.

Τι πρέπει να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού της τηλεόρασής σας

Αν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης κάποιο από τα μηνύματα "An error occurred during the software update" (Προέκυψε σφάλμα κατά την ενημέρωση λογισμικού) ή "Software cannot be updated using this USB device" (Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού με αυτή τη συσκευή USB), προχωρήστε στις παρακάτω διαδικασίες για μια πιθανή λύση:

 1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση πατώντας το κουμπί [POWER] στην τηλεόραση.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί [POWER] και επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Αν το μήνυμα "No newer version of the TV software was found" (Δεν βρέθηκε νεότερη έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης) εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης, η τηλεόρασή σας διαθέτει ήδη εγκατεστημένη τη νεότερη έκδοση λογισμικού και δεν χρειάζεται ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσπαθείτε να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω μονάδας USB flash, ελέγξτε τα ακόλουθα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB flash είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.
 • Η μονάδα πρέπει να έχει μορφοποίηση FAT16, FAT32, exFAT ή NTFS.
 • Η ενημέρωση μπορεί να αποτύχει ακόμη κι αν χρησιμοποιηθεί μια μονάδα μνήμης USB flash που πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές, ανάλογα με το μέγεθος και τη δομή του καταλόγου άλλων αρχείων στη μονάδα. Αν η ενημέρωση αποτύχει, διαγράψτε άλλα αρχεία και δοκιμάστε ξανά μόνο με το αρχείο ενημέρωσης που είναι αποθηκευμένο στη μονάδα USB flash. Αν η ενημέρωση και πάλι αποτύχει, μορφοποιήστε τη μονάδα USB flash σε FAT32 και δοκιμάστε ξανά.

Για άλλες Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Ερωτήσεις και απαντήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.