Αναγνωριστικό άρθρου : 00278224 / Τελευταία τροποποίηση : 21/09/2023Εκτύπωση

Πώς να εκτελέσετε επαναφορά της τηλεόρασης Sony (επανεκκίνηση, επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος ή επαναφορά δεδομένων)

  Τι τύπους επαναφοράς μπορώ να κάνω στην τηλεόραση;

  Τύπος επαναφοράςΗ τηλεόρασή μου ανταποκρίνεταιΗ τηλεόρασή μου δεν ανταποκρίνεται
  Επανεκκίνηση (Android TV και Google TV)Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Επανεκκίνηση. Δεν γίνεται
  Επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος (Όλες οι τηλεοράσεις)Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανάΑποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά
  Επαναφορά δεδομένων* (Όλες οι τηλεοράσεις)Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και μεταβείτε στην Επαναφορά δεδομένων Δεν γίνεται
  Χειροκίνητη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Android TV και Google TV)*
  (Πατήστε για μετάβαση στην ενότητα)
  Για χειροκίνητη επαναφορά, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της τηλεόρασης (στην τηλεόραση, όχι στο τηλεχειριστήριο)Για χειροκίνητη επαναφορά, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της τηλεόρασης (στην τηλεόραση, όχι στο τηλεχειριστήριο)

  *Να θυμάστε: η εργοστασιακή επαναφορά διαγράφει τις ρυθμίσεις και θα πρέπει στη συνέχεια να ρυθμίσετε ξανά την τηλεόραση.


  Προβλήματα με μια τηλεόραση που ανταποκρίνεται

  Αν η τηλεόρασή σας ανταποκρίνεται αλλά αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα (οι εφαρμογές κλείνουν απότομα, η τηλεόραση σβήνει από μόνη της κ.λπ.), δοκιμάστε τα εξής:

  • Επανεκκίνηση (Android TV και Google TV): Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να επανεκκινηθεί η τηλεόραση ή μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού και να επιλέξετε Επανεκκίνηση.
  • Επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος (Όλες οι τηλεοράσεις): Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.

  Πώς να εκτελέσετε επαναφορά δεδομένων

  Αν τα προηγούμενα βήματα αποτύχουν, αλλά μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις, εκτελέστε επαναφορά δεδομένων στις ρυθμίσεις του συστήματος:

  • Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί κουμπί γρήγορων ρυθμίσεων(Γρήγορων ρυθμίσεων), το κουμπί HOME (Αρχικής σελίδας) ή το κουμπί ACTION MENU (Μενού ενεργειών) ανάλογα με την τηλεόραση/το τηλεχειριστήριο που διαθέτετε.
  • Επιλέξτε το γρανάζι ρυθμίσεων ή το βέλος.
  • Τα παρακάτω βήματα διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές στο μενού της τηλεόρασής σας:
   • Επιλέξτε Σύστημα → Πληροφορίες → Επαναφορά → Επαναφορά δεδομένων → Διαγραφή όλων → Ναι.
   • Επιλέξτε Device Preferences (Προτιμήσεις συσκευής) → Επαναφορά → Επαναφορά δεδομένων → Διαγραφή όλων → Ναι.
   • Επιλέξτε Storage & reset (Αποθήκευση και επαναφορά) → Επαναφορά δεδομένων → Διαγραφή όλων → Ναι.

  Η εργοστασιακή επαναφορά μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει την αρχική ρύθμιση.


  Προβλήματα με μια τηλεόραση που δεν ανταποκρίνεται

  Αν η τηλεόρασή σας δεν ανταποκρίνεται (έχει κολλήσει, δεν ανάβει κ.λπ.), δοκιμάστε τα εξής:

  • Επαναφορά με αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος (Όλες οι τηλεοράσεις): Αποσυνδέστε την από την πρίζα για 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε την ξανά.
  • Χειροκίνητη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Android TV και Google TV): Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

  Πώς να εκτελέσετε χειροκίνητη επαναφορά δεδομένων

  Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο, εκτελέστε χειροκίνητη επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της τηλεόρασης.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάλογα με τον αριθμό κουμπιών που υπάρχουν στην τηλεόραση:

  Πού βρίσκεται το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης;

  Τύπος A: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας διαθέτει ένα κουμπί

  Τύπος B: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας διαθέτει τρία κουμπιά (αριστερά, δεξιά ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης)

  Τύπος Γ: Το μοντέλο της τηλεόρασής σας διαθέτει περισσότερα από τρία κουμπιά

  Αν το πρόβλημα παραμένει αφού ακολουθήσετε τα βήματα σε αυτό το άρθρο, επικοινωνήστε μαζί μας.