Ήχος υψηλής ανάλυσης

Ήχος υψηλής ανάλυσης

Ήχος υψηλής ανάλυσης
Γυναίκα που απολαμβάνει ήχο υψηλής ανάλυσης Γυναίκα που απολαμβάνει ήχο υψηλής ανάλυσης

Απαράμιλλη ποιότητα, όπως ακριβώς δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη

Απολαύστε τη μουσική σας με ποιότητα που προσεγγίζει περισσότερο την αρχική ηχογράφηση σε στούντιο, με την γκάμα μας από προϊόντα ήχου υψηλής ανάλυσης. 

Τι είναι ο ήχος υψηλής ανάλυσης;

Ο όρος παραπέμπει σε μια σειρά από ψηφιακές διεργασίες και μορφότυπους που επιτρέπουν την κωδικοποίηση και την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας υψηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας από τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στα CD.
Πρωτότυπο αναλογικό διάγραμμα εγγραφής

Πρωτότυπη αναλογική εγγραφή

Ένα διάγραμμα του CD 16bit/44.1kHz

CD: 16-bit/44,1 kHz  

Ένα διάγραμμα ήχου υψηλής ανάλυσης σε 24bit/96kHz

Ήχος υψηλής ανάλυσης στα 24-bit/96 kHz

Τα παραπάνω γραφήματα ξεκινούν με τα αρχικά αναλογικά ηχητικά κύματα και απεικονίζουν τον χαμηλό ρυθμό δειγματοληψίας των CD σε σύγκριση με την υψηλότερη συχνότητα που χρησιμοποιείται για την ηχογράφηση ήχου υψηλής ανάλυσης. Δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο για τον ήχο υψηλής ανάλυσης, αλλά οι προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 24-bit/96 kHz (εκπέμπονται 3,2 φορές περισσότερα δεδομένα από ό,τι σε CD) και 24-bit/192 kHz (εκπέμπονται 6,5 φορές περισσότερα δεδομένα από ό,τι σε CD).

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ