Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς

Φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς
Μικρή κάμερα FX30 σειράς κινηματογράφου gateway
Μικρή κάμερα FX30 σειράς κινηματογράφου gateway

ILME-FX30

ΝΕΟ

Επιδίωξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος προϊόντων

Επιδίωξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος προϊόντων

Τα μέτρα για το περιβάλλον περιλαμβάνουν τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή, τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή και τη χρήση ανακυκλώσιμων μη πλαστικών υλικών συσκευασίας.

Για την επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Περιβαλλοντικά μέτρα με τη FX30

Επίσης χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για τα σώματα των μηχανών όπου είναι δυνατόν, ώστε να επιβαρύνεται λιγότερο το περιβάλλον χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση και η λειτουργικότητα με οποιονδήποτε τρόπο.
Λογότυπο Road to Zero σε δάσος