Διαμόρφωση, Συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF), Έλεγχος

Απεικόνιση διαμόρφωσης φακού

Διαμόρφωση φακού

Οι φακοί G Master ανεβάζουν την απεικόνιση και την έκφραση σε προηγουμένως ανέφικτα επίπεδα, με έναν εντυπωσιακό συνδυασμό εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης και ήπιου "σβησίματος" ή αποεστίασης φόντου (bokeh).

[1] Υπερβολικά ασφαιρικός φακός (φακός ΧΑ) 
Συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης του SEL50F12GM

Συνάρτηση MTF

[1] Αντίθεση (%) [2] Απόσταση από το οπτικό κέντρο φακού (mm) [3] Μέγ. διάφραγμα [4] Διάφραγμα F8 [5] Χωρική συχνότητα [6] 10 ζεύγη γραμμών / mm [7] 30 ζεύγη γραμμών / mm [8] Τιμές ακτίνας [9] Τιμές εφαπτομένης

Στοιχεία ελέγχου φακού

Εικόνα στοιχείων ελέγχου φακού αριστερής πλευράς
[1] Δακτύλιος εστίασης   [2] Κουμπί διατήρησης της εστίασης   [3] Δακτύλιος διαφράγματος   [4] Διακόπτης λειτουργίας εστίασης   [5] Δείκτης διαφράγματος
Εικόνα στοιχείων ελέγχου φακού δεξιάς πλευράς
[6] Διακόπτης κλικ διαφράγματος