Αναγνωριστικό άρθρου : 00192350 / Τελευταία τροποποίηση : 26/04/2022Εκτύπωση

Πώς να συντονίσω ή να επανασυντονίσω την τηλεόραση Sony LCD (καλωδιακή/επίγεια) που δεν διαθέτει Android;

  Προτού ξεκινήσετε


  Ψηφιακός συντονισμός (τηλεόραση LCD χωρίς Android)

  1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
   Το παρακάτω διάγραμμα είναι ένα δείγμα για τις συνδέσεις επίγειας/καλωδιακής κεραίας. Λεπτομέρειες ή άλλες πληροφορίες για τη σύνδεση της κεραίας θα βρείτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Τα εγχειρίδια είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης.
   Εικόνα-δείγμα για τις συνδέσεις επίγειας/καλωδιακής τηλεόρασης.

  2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
  3. Πατήστε το κουμπί MENU ή HOME στο τηλεχειριστήριό σας.
   Δύο εικόνες δίπλα-δίπλα. Αριστερά: θέση του κουμπιού Μενού στο τηλεχειριστήριο. Δεξιά: θέση του κουμπιού HOME στο τηλεχειριστήριο.
  4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία που ταιριάζει περισσότερο με τη δομή μενού της τηλεόρασής σας. Λάβετε υπόψη ότι οι παρακάτω εικόνες μπορεί να διαφέρουν από αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας.
   • Επιλογή Α: Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά-βέλη στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) → Digital set-up (Ψηφιακή ρύθμιση) → Digital Auto Tuning (Ψηφιακός συντονισμός) ή Auto Tuning (Αυτόματος συντονισμός), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
    Εικόνα
   • Επιλογή Β: Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά-βέλη στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) → System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) ή Set-up (Ρύθμιση) → Channel set-up (Ρύθμιση καναλιών) → Digital set-up (Ψηφιακή ρύθμιση) → Digital Auto Tuning (Ψηφιακός συντονισμός) ή Auto Tuning (Αυτόματος συντονισμός), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
    Εικόνα
  5. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση Do you want to start Auto Tuning? (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι) ή OK και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί Εικόνα (Συν).
   Εικόνα τηλεόρασης: Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός; Ναι/Όχι
  6. Επιλέξτε Antenna (Κεραία) ή Cable (Καλώδιο).
  7. Όταν επιλέγετε Antenna (Κεραία), σε αυτό το σημείο ξεκινά ο αυτόματος συντονισμός για την κεραία.
  8. Εάν στο προηγούμενο βήμα, έχει επιλεγεί Cable (Καλώδιο), εμφανίζεται το μενού για καλωδιακό συντονισμό.
  9. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Scan Type (Τύπος σάρωσης), Frequency (Συχνότητα) ή Network ID (Αναγνωριστικό δικτύου) χειροκίνητα, σύμφωνα με τις ειδικές παραμέτρους δικτύου που έχετε λάβει από τον πάροχο μετάδοσης.
  10. Αν δεν έχετε λάβει τίποτα, συνιστάται να διατηρήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
   • Scan type = (Τύπος σάρωσης) Quick scan (Γρήγορη σάρωση)
   • Frequency = (Συχνότητα) Auto (Αυτόματη)
   • Network ID = (Αναγνωριστικό δικτύου) Auto (Αυτόματο)
   • Operator (Πάροχος): Επιλέξτε το όνομα του παρόχου εκπομπής από τη λίστα
  11. Εάν η σάρωση δεν βρίσκει κάποιο κανάλι ή αν δεν βρίσκει κανένα κανάλι, αλλάξτε τη ρύθμιση Scan Type (Τύπος σάρωσης) σε Full scan (Πλήρης σάρωση).
   • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν επιλέγετε Full scan (Πλήρης σάρωση) για το συντονισμό της τηλεόρασης, ίσως χρειαστεί μία ώρα ή και περισσότερο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη διαδικασία συντονισμού καλωδίου, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας, γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις.
  12. Επιλέξτε Start (Έναρξη).
  13. Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός.

  Αναλογικός συντονισμός (τηλεόραση LCD χωρίς Android)

  Πώς να εκτελέσετε αναλογικό συντονισμό