Αναγνωριστικό άρθρου : 00192302 / Τελευταία τροποποίηση : 30/03/2022

Πώς μπορώ να συντονίσω ή να επαναλάβω το συντονισμό της τηλεόρασης Android της Sony (Οδηγός για αναλογικά/καλωδιακά/επίγεια κανάλια);

  Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλες τις τηλεοράσεις Android της Sony. Ωστόσο, ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που έχετε, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διάταξη του τηλεχειριστηρίου και της διασύνδεσης των μενού.
  Εάν χρειαστείτε και άλλες οδηγίες σε κάποιο σημείο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ενσωματωμένο Οδηγό Βοήθειας της τηλεόρασης ή να μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του μοντέλου τηλεόρασης που έχετε.

   Οδηγίες τηλεχειριστηρίου  Οδηγίες τηλεχειριστηρίου
  Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριό σας για να πλοηγηθείτε στο μενού της τηλεόρασης. Επιλέξτε στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί του "συν". Πρόκειται για το στρογγυλό κουμπί στο κέντρο της κυκλικής περιοχής του μενού στο τηλεχειριστήριό σας.

  Αναλογικός συντονισμός

  1. Πατήστε το κουμπί [HOME] του τηλεχειριστηρίου.

  2. Μεταβείτε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
   Οδηγίες τηλεχειριστηρίου

  3. Επιλέξτε Channel SetupAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning (Ρύθμιση καναλιού → Αναλογική ρύθμιση → Αναλογικός αυτόματος συντονισμός).

  4. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Do you want to start Auto Tuning?" (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι).

  Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός.

   

  Ψηφιακός συντονισμός

  1. Πατήστε το κουμπί [HOME] του τηλεχειριστηρίου.

  2. Μεταβείτε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
   Οδηγίες τηλεχειριστηρίου

  3. Επιλέξτε Channel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning (Ρύθμιση καναλιού → Ψηφιακή ρύθμιση → Ψηφιακός συντονισμός → Ψηφιακός αυτόματος συντονισμός).

  4. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Do you want to start Auto Tuning?" (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι).

  5. Επιλέξτε Antenna (Κεραία) ή Cable (Καλώδιο).
   Όταν επιλέγετε Antenna (Κεραία), σε αυτό το σημείο ξεκινά ο αυτόματος συντονισμός για την κεραία

  6. Εάν στο προηγούμενο βήμα, έχει επιλεγεί Cable (Καλώδιο), εμφανίζεται το μενού για καλωδιακό συντονισμό.
   Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Scan Type (Τύπος σάρωσης), Frequency (Συχνότητα) ή Network ID (ID δικτύου) χειροκίνητα, σύμφωνα με τις ειδικές παραμέτρους δικτύου που έχετε λάβει από τον πάροχο εκπομπής.

   Εάν δεν έχετε λάβει τίποτα, συνιστάται να διατηρήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

   Scan type (Τύπος σάρωσης): Quick scan (Γρήγορη σάρωση)
   Frequency (Συχνότητα): Auto (Αυτόματη)
   Network ID (ID δικτύου): Auto (Αυτόματο)
   Operator (Πάροχος): Επιλέξτε το όνομα του παρόχου εκπομπής από τη λίστα

   Εάν η σάρωση δεν βρίσκει κάποιο κανάλι ή αν δεν βρίσκει κανένα κανάλι, αλλάξτε τη ρύθμιση Scan Type (Τύπος σάρωσης) σε Full scan (Πλήρης σάρωση).
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν επιλέγετε Full scan (Πλήρης σάρωση) για το συντονισμό της τηλεόρασης, ίσως χρειαστεί μία ώρα ή και περισσότερο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη διαδικασία συντονισμού Καλωδίου, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας, γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις.

  7. Επιλέξτε Start (Έναρξη).

  Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός.