Αναγνωριστικό άρθρου : 00173426 / Τελευταία τροποποίηση : 15/06/2021Εκτύπωση

Sound Organizer για αντικατάσταση του Λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας φωνής

  Παρουσίαση του Sound Organizer

  Από τις 31 Μαρτίου 2017, το λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας φωνής (έκδ. 3.3.), που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές για εισαγωγή, αναπαραγωγή και επεξεργασία αρχείων ηχογραφημένων από συσκευές εγγραφής IC, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο.

  Αντ΄ αυτού, η Sony παρουσιάζει το Sound Organizer (έκδ. 1.6). Αυτό το δωρεάν λογισμικό είναι μια εφαρμογή ήχου που έχει τις ίδιες λειτουργίες με το λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας φωνής.

  >> Λήψη του Sound Organizer έκδ.1.6

  >> Λήψη του Sound Organizer έκδ.2.0 - ICD-UX560 & ICD-SX2000

   

  Πώς γίνεται η εισαγωγή αρχείων στο Sound Organizer

  Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία στο Sound Organizer του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  Μεταφορά και απόθεση

  1. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη Recording files (Αρχεία εγγραφής) και έπειτα [Voice] (Φωνή) ή [Music] (Μουσική) ανάλογα με το πού θέλετε να καταχωρήσετε το αρχείο από την πλευρική μπάρα
  2. Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία στη λίστα αρχείων
  3. Πατήστε "Import" (Εισαγωγή) ή "OK"

  Καθορίστε αρχεία ή φακέλους

  1. Επιλέξτε "Import Recorded Voice File" (Εισαγωγή αρχείου ηχογραφημένης φωνής) ή "Import Recorded Audio Folder" (Εισαγωγή φακέλου ηχογραφημένου ήχου) από το μενού [File] (Αρχείο) στην κορυφή της οθόνης
  2. Επιλέξτε τα αρχεία / τους φακέλους που θέλετε να εισαγάγετε
  3. Πατήστε "Import" (Εισαγωγή) ή "OK"

  Εισαγωγή μουσικής βιβλιοθήκης

  1. Επιλέξτε "import Music File" (Εισαγωγή αρχείων μουσικής" ή "Import Music Folder" (Εισαγωγή φακέλου μουσικής" από το μενού [File] (Αρχείο) στην κορυφή της οθόνης
  2. Επιλέξτε τα αρχεία/τους φακέλους που θέλετε να εισαγάγετε
  3. Πατήστε "Import" (Εισαγωγή) ή "OK"